X 

amstallit

www.mineral.cz - databáze minerálů


amstallit
amstallit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Amstallite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Amstallit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/G.07-40
chemické složeníIMA:
CaAl(Si,Al)4O8(OH)4·(H2O,Cl)
Fleischer:
CaAl(Si,Al)4O8(OH)4·(H2O,Cl)

amstallit

chemické složení *CaAl(OH)2[(Si3,2Al0,8O8(OH)2].[(H2O)0,8Cl0,2)]
tvrdost od - do3.0 - 5.0
hustota od - do2.400 - 2.400
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostdobrá podle {100}
popsalQuint
v roce1987
amstallit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


amstallitLOKALITY

Evropa:
RAKOUSKO:
Amstall [1].


amstallitLITERATURA

(1) ZVMO 1989, 118, No.4, p.101.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.55.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.24.
(4) 41-1420.