X 

andezín

www.mineral.cz - databáze minerálů


andezín
andezín FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Andesine (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Andesin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.07-40
chemické složeníIMA:
(Na,Ca)(Si,Al)4O8
Fleischer:

chemické složení *plagioklas (Na,Ca)(Si,Al)4O8
tvrdost od - do6.0 - 6.5
hustota od - do2.670 - 2.670
barvabezbarvá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {001} a {010}
popsalAbich
v roce1841
andezín

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


andezínLOKALITY

Čechy:
Kalich (vrch, u Třebušína, okres Litoměřice) [3].


andezínLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.58-59.
(2) 10-359.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.166(Kalich).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.28.