X 

andrewsit

www.mineral.cz - databáze minerálů


andrewsit
andrewsit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Andrewsite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.08-00
chemické složenívzorec nenalezen

andrewsit

chemické složení *(Cu,Fe2+)Fe33+(PO4)3(OH)2=diskreditován
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do3.480 - 3.480
barvazelená, modrozelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsalMaskelyne
v roce1871
andrewsit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


andrewsitLOKALITY

nerost jako samostatný minerál zrušen.
Jedná se o směs hentschelitu a rockbridgeitu s menší příměsí chalkosideritu.


andrewsitLITERATURA

(1) ZVMO 1993, 122, No.5, p.75 (disk).
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.60.
(3) 15-635.