X 

animikit

www.mineral.cz - databáze minerálů


animikit
animikit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

animikit

chemické složení *(Ag,Sb) = směs Ag s Sb
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalWurtz
v roce1879
animikit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (2

animikitLOKALITY


animikitLITERATURA

(1) Čuchrov a kol.(1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR, Moskva, p.35.