X 

ankerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ankerit
[němčina] - bělavě žlutý klencový nerost ze skupiny dolomitu, uhličitan vápenato-železnatý, t=3.5-4, h=3.0-3.1. Zvětráním hnědne. Vyskytuje se krystalový, kusový nebo zrnitý na hydrotermálních žilách, v usazených i metamorfovaných horninách. Hlavní naleziště je Eisenerz v Rakousku, v České republice například Zaječov, Libušín.
ankerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ankerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ankerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/B.03-20
chemické složeníIMA:
CaFe2+(CO3)2
Fleischer:
Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2

ankerit

chemické složení *CaFe(CO3)2
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do2.950 - 3.360
barvabezbarvá, bělošedá, žlutá, červená, hnědá, černá
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá až šedá
lom-
leskskelný
štěpnostdobrá podle klence
popsalHaidinger
v roce1825
ankerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ankeritLOKALITY

Čechy:
Prago (důl v Dubí, okres Kladno) [6,7].
Ronna (důl u Hnidous, okres Kladno) [6,7].
Vrapice (u Kladna, okres Kladno) [8].
Slovensko:
Mlynky (near Dobšiná, Spišská Nová Ves district) [900].
Rudňany (Spišská Nová Ves district) [900].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Colorado:
Gilman (Eagle Company) [4].
Idaho:
Coeur d Alene (Kootenai Company) [4].
SOUTH AMERICA:


ankeritLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.238;
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.103;
(3) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.127.
(4) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.62.
(5) 41-586, 33-282, 12-88.
(6)Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.362(Prago), p.384(Ronna).
(7) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.214(Kladno).
(8) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.207(Vrapice).