X 

anortit

www.mineral.cz - databáze minerálů


anortit
anortit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Anorthite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Anorthit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.07-70
chemické složeníIMA:
CaAl2Si2O8
Fleischer:
CaAl2Si2O8

anortit

chemické složení *CaAl2Si2O8
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do2.760 - 2.760
barvabílá, šedá, načervenalá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypubílá
lom-
leskskelný až perleťový
štěpnostdokonalá podle {0001}
popsalRose
v roce1823
anortit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


anortitLOKALITY

Čechy:
Mladotice (u Čáslavi, okres Chrudim) [7].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Nevada:
Grass Valley [5].
SOUTH AMERICA:


anortitLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig,s. 478;
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.124-125;
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.71.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.146.
(5) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.63.
(6) 41-1486(ordered), 41-1481 (Na, disordered), 12-47, 20-528(Na), 18-1202(Na, inter), 12-301(low), 9-465(Na,low).
(7) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.274(Mladotice).
(8) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.33.