X 

antitaenit

www.mineral.cz - databáze minerálů


antitaenit
antitaenit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Antitaenite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/X.00-00
chemické složenívzorec nenalezen

antitaenit

chemické složení *gama-Fe,Ni phase
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalRancourt,Scorzelli
v roce1995
antitaenit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


antitaenitLOKALITY

Saint Séverin LL6 chondrite [1].


antitaenitLITERATURA

(1) Jour. Magnetism Magnetic Materials 150, 30-36, 1995 in Am. Mineral. 81, 766, 1996 (new mineral).