X 

apatit

www.mineral.cz - databáze minerálů


apatit
[řečtina] - bezbarvý, bílý, žlutý, zelený, modrý, fialový až hnědý šesterečný nerost, fosforečnan vápenatý s podíly fluoru, chloru, popřípadě skupiny (OH), zrnitý nebo krystalovaný, t=5, h=3.2. Bývá obsažen ve vyvřelých horninách a na rudních ložiskách. Hojně rozšířený nerost. Největší ložisko je na poloostrově Kola. Je důležitou surovinou pro výrobu fosforu, kyseliny fosforečné a fosforečných hnojiv.
apatit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Apatite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Apatit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.39-00
chemické složenívzorec nenalezen

apatit

chemické složení *Ca5(F,OH)(PO4)3
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.160 - 3.230
barvabezbarvá, žlutozelená, fialová, modrozelená
krystalická soustavašesterečná
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný až mastný
štěpnostpodle báze
popsalWerner
v roce1786
apatit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


apatitLOKALITY

Čechy:
Havírky (u Písku, okres Písek) [7].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [8].
Krušná hora (u Hudlic, okres Beroun) [7].
Chvaletice (Pardubice district) ***tvoří vejčité tmavozelené konkrece až 20 cm velké.
V křemenných žilkách se vyloučil jako světle zelené agregáty, do dutin vykrystaloval v průsvitných sloupcích až 2x3 cm*** [678].
Opalice (České Budějovice district) ***tvoří až 12 cm dlouhé krystaly trávově zelené barvy, nalezen v pegmatitu při hloubení meliorační rýhy*** [325].
Slovensko:
Hnúšťa-Likier (near Tisovec, Rimavská Sobota district) [899].
Maglovec Hill (near Vyšná Šebastová, Prešov district) [901].
Rožňava (Rožňava district) [900].
Asia:
Pakistan:
Nasart ***tmavě růžové až červené krystaly 5 až 5.
5 cm velké o průměru až 6 cm narostlé na drúzách muskovitu*** [5].


apatitLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.326;
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.112-113;
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.78-79.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.241.
(5) Hochleitner R.(1989): Neu auf dem Mineralienmarkt. Lapis 14, No.1, p.22, 31-35.
(6) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.67.
(7) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.39(Havírky), 121(Krušná hora).
(8) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.