X 

aplowit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aplowit
aplowit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aplowite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aplowit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/C.03-40
chemické složeníIMA:
CoSO4·4H2O
Fleischer:
CoSO4·4H2O

aplowit

chemické složení *(Co,Mn,Ni)SO4.4H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do2.330 - 2.330
barvarůžová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalJambor, Boyle
v roce1965
aplowit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aplowitLOKALITY


aplowitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.67.
(2) 16-488.