www.mineral.cz
"leden", "02" => "únor", "03" => "březen", "04" => "duben", "05" => "květen", "06" => "červen", "07" => "červenec", "08" => "srpen", "09" => "září", "10" => "říjen", "11" => "listopad", "12" => "prosinec"); $mesic2 = Array("01" => "1", "02" => "2", "03" => "3", "04" => "4", "05" => "5", "06" => "6", "07" => "7", "08" => "8", "09" => "9", "10" => "10", "11" => "11", "12" => "12"); $mesic3 = Array("1" => "01", "2" => "02", "3" => "03", "4" => "04", "5" => "05", "6" => "06", "7" => "07", "8" => "08", "9" => "09", "10" => "10", "11" => "11", "12" => "12"); // nastaveni pocatku zpracovani obrazku $prvnirok=2002; $mesicnik=1; $rocnik=0; // nastaveni cest k souborum $mesic = Date(m); $letos = Date(Y); $rok = Date(Y); $rokplus=$rok+1; $podtrzitko = "_"; $lomitko = "/"; $v = "velke/"; $m = "male/"; $mi = "mini/"; $cesta_abs = "\"http://www.mineral.cz/mineral/obr_mesice/"; $cesta_rel = "../obr_mesice/"; $pocatek = "".$popis.""; //$konec = "m.jpg\" name='obrazek' onClick = oknoarchivu(\"".$obrx."\",\"".$sirka."\",\"".$vyska."\") alt= \"Klikni, budu větší ...\" "; $ukaz= $cesta_rel.$rok.$lomitko.$m.$mesic.$podtrzitko.$rok.$konec; } else { $popis =''; } echo "\n
Obrázek pro aktuální měsíc
\n
\n"; echo "
\n"; echo $popis; // velka tabulka a v ni vnorena tabulka 4x3 bunky pro kazdy rok // leden a unor 2002 jsou zadany natvrdo mimo cyklus ?>
"; if ($kolik==4) { // Po 4 obrazcich if (($mesicnik==4)||($mesicnik==8)) { echo""; } } else { // Po 3 obrazcich if (($mesicnik==3)||($mesicnik==6)||($mesicnik==9)) { echo""; } } $mesicnik=$mesicnik+1; if ($mesicnik==13) { //echo "... nejakejtest ... "; $prvnirok=$prvnirok+1; $mesicnik=1; ?>
Archiv obrázků z titulní stránky
$mesic&&$i==$letos) if ((($j==1)&&($i==2002))||(($j==2)&&($i==2002))) { $mesicnik=$mesicnik+1; echo ""; } //if ($kolik==4) //{ // Po 4 obrazcich //else if ((($mesicnik==4)||($mesicnik==8))&&($tester==$mesic)&&($prvnirok==$letos)) //{ //} // Po 4 obrazcich else if ((($mesicnik==4)||($mesicnik==8))&&($tester==$mesic)&&($prvnirok==$letos)) // Po 3 obrazcich //else if ((($mesicnik==3)||($mesicnik==6)||($mesicnik==9))&&($tester==$mesic)&&($prvnirok==$letos)) { echo "
Archiv obrázků roku
Obrázky až od 03/2002
Připravuje se ...
"; $priznak='1'; $popis ='Připravuje se ...'; exit; } else { ?>

"; // zjisteni rozmeru a nastaveni cesty k velkemu obrazku $obry = $cesta_rel.$i.$lomitko.$v.$mesic3[$mesicnik].$podtrzitko.$i.$konec1; if (file_exists($obry)) { $velikost1 = GetImageSize($obry); $sirka1 = $velikost1[0] +14; $vyska1 = $velikost1[1] + 32; $pripona = ".dat"; $soubor = $cesta_rel.$i.$pripona; $popis_obr_mesice = file($soubor); $cti_radek = $j; $popis = trim($popis_obr_mesice [$cti_radek]); //$konec2 = "m.jpg' name=obrazek onClick = oknoarchivu(\"".$obry."\",\"".$sirka1."\",\"".$vyska1."\") alt= \"Klikni, budu větší ...\" "; $konec2 = "m.jpg' onClick = 'oknoarchivu(\"".$obry."\",\"".$sirka1."\",\"".$vyska1."\")' alt= '".$popis."' title= '".$popis."'>"; // zobrazeni miniobrazku mesice $ukaz= $pocatek.$cesta_rel.$i.$lomitko.$mi.$mesic3[$mesicnik].$podtrzitko.$i.$konec2; echo $ukaz; echo "
"; } else { if (($tester>=$mesic)&&($prvnirok==$letos)) { $popis='Zatím bez obrázku'; } else { $popis='Vůbec bez obrázku'; } } echo "

"; if ($popis=='') { $popis='Bez popisu'; } echo $popis; ?>