http://www.mineral.cz - nejstarší CZ/SK stránky plné informací o nerostech a minerálech
 Burzy Inzerce Prodej Poradna Články Download Galerie Databáze Muzeum RockShop Nerosty.cz Dětem LogIn Zobrazit hlavní stránku    TOPlist
  Malý atlas nerostů obrázek
minerál:
  MinColl*Studio obrázek

Vývoj SW pro evidenci sbírky je prakticky dokončen.

  Kalendář obrázek
BURZY DNES
Dnes o žádné burze nevím!
Ty ano? Přidej ji!
BURZY - TĚŠME SE!
14.04.Prešov
22.09.Vyber nebo zadej obec
Něco chybí? Pořadatelé nedodali termín.
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Všechny burzy (2)
VÝSTAVY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
PŘEDNÁŠKY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Kalendář
i pro Vaši stránku
  Z čtenářské galerie obrázek
náhodný obrázek
Křemen, Stříbro 2004


Křemen, Stříbro 2004 -


Kategorie:
Minerály
Galerie:
Různé
Vystavil:
Epidot
  Ikonky pro web obrázek
Chceš mít na své stránce některou naši ikonu?

Mineral.cz - specializovaný server s mnoha informacemi ze světa minerálů.
Muzeum - povídání nejen o minerálech a historii jejich dobývání.
RockShop - specializovaný obchod s minerály z celého světa
Použij tento zdrojovy kód.
  Návštěvnost obrázek
Celkem11133462
Březen127563
Dnes3952
IP:
  Vyhledávání obrázek
Google

www mineral.cz
  Autorská práva obrázek

Tyto stránky jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Práva k jednotlivým příspěvkům či obrázkům patří jejich autorům nebo provozovateli tohoto serveru.

Rotující logo serveru.
minera.cz odrážka Prezentace turnovských kamenářů
Vydáno dne 03. 04. 2001 (6291 přečtení)

Již v 17. století probíhalo něco co bychom mohli označit jako první výstavy - jednalo se o ukázky významných ročních nálezů kamenů předložených rádcům císaře Rudolfa II. pro výběr do císařské sbírky. Iniciátorem byl sám císař. Chtěl tak zabránit ilegálnímu vývozu českých kamenů do zahraničí.

Jeden z prvních písemných dokladů je ze 17. června 1603 kdy žádá Česká komora Jiříka Údrckého z Údrce a na Třebívlicích, aby tři velké granátové kameny, které vlastní, zaslal císaři. Vedle velkých českých granátů z oblasti Českého středohoří, které si císař i jeho hlavní poradce Anselmus Boetius de Boot oblíbili, byly každoročně předváděny i safíry z Jizerské louky, olivíny a granáty z širšího okolí Turnova včetně zajímavých ukázek podkrkonošských jaspisů a achátů. Má li docházet k rozvoji řemeslné výroby je nutno nejen umět vyrábět, ale i seznamovat s výrobky potencionální zákazníky. To věděli turnovští kamenáři prakticky od té doby, kdy se ve zdejší oblasti s broušením začínalo. Velmi brzy proto začaly k surovým kamenům přibývat i výrobky z nich. V konkurenci se turnovští začínali postupně prosazovat.

Po smrti císaře Rudolfa II. dochází k úpadku kamenářství způsobenému zubožením země třicetiletou válkou i přemístěním dvora do Vídně. Nicméně Turnovska se krize příliš nedotkla. V roce 1627 vyslal Albrecht z Valdštejna turnovského měšťana Tobiáše Suchánka hledat granáty do Podkrkonoší. Vzhledem k tomu, že kamenáři na Turnovsku odváděli kvalitní práci, prosazovali se společně se svými výrobky v různých částech císařství. V 17. století v Praze pracovala zhruba třetina „šteinšneidrů“ vyučených v Turnově. Turnovští brusiči a rytci drahokamů se zabydleli i v Dražďanech, Vídni, Warmbrunu, Idaru, dokonce i v Paříži a vzdálenějších městech. Všude tam prezentovali české drahokamy.

Postupně se rozšiřující turnovská kamenářská obec potřebovala určitý řád a společenskou ochranu. Vytvořilo se kamenářské bratrstvo. Konfraternita kumštu šteinšneidrovského byla v Turnově ustavena v roce 1715. Jen o několik let později vznikla podobná společenstva na rohozeckém panství (1729) a v Rovensku pod Troskami (1733). Cílem těchto bratrstev bylo pečovat o kvalitní kamenářské podnikání a hájit zájmy svých členů. Jedním z nejdůležitějších ustanovení bylo vyřešení učebního poměru. Učební doba byla určena na 3 roky. První dvě léta pracoval učeň bezplatně. Je příznačné, že v době protireformačního hnutí se členem bratrstva mohl stát pouze katolík. Vrchnost si také zajišťovala poslušnost a „náležitý respekt“ představených kamenářů. Artikuly Konfraternity pamatovaly i na vzdělání, když požadují, že členové mají umění liternímu, to jest psáti a čísti vyučeni býti. Dbá se i na solidnost a tak pro toho, kdo by chtěl samostatně pracovati platí že: Po vyučení svém an by chtěl sám pro sebe dělati a mistrem býti, má se prv s manželkou podle ustanovení církve svaté katolické zaopatřiti a to pro lepší ujištění, neb takový jsa svobodný a nějaký drahý kámen k rukám do díla by přijal, jej buďto přetrhl, neb v zkázu uvedl, jsouce samotný, snadně by ustraniti mohl. Od 1. května 1860 počínaje, byl císařským patentem č. 220 říšského zákona ze dne 20. prosince 1859, uveden v působnost živnostenský řád, kterým byly zrušeny staré cechy a zavedena živnostenská společenstva. Broušení drahokamů se stalo svobodnou živností.

Rozšiřování domácké výroby a zakládání prvních průmyslových podniků si vynutilo vznik odborné školy. V Turnově k tomu došlo v roce 1884. Nejprve se zde učilo pouze broušení a zasazování drahokamů. Výuka byla později doplněna i o zlatnictví, stříbrnictví a rytí drahokamů.

F.Kraus získal za výbrusy ze své dílny řadu ocenění na světových výstavách ve Vídni a Paříži. Oceněn byl i na Jubilejní zemské výstavě v Praze 1891. Ve svém firemním katalogu v r.1898 píše: Již sedmdesát let (zal. 1834) existuje má brusírna drahých kamenů a diamantů a jako jediná, zcela zvláštní specialita a já mohu tvrdit, že jsem největší továrník v Rakousko-Uhersku, jehož broušené drahokamy nalézají odbyt ve všech zemích civilizovaného světa. V roce 1912 ale firma F. Krause zanikla, protože se nenašel v rodině žádný pokračovatel.

Naštěstí přežily jiné podniky. Nejvýznamnější z nich byl F. Šlechta, který vlastnil ložiska drahokamů na Madagaskaru. Na exponáty této firmy vzpomíná v roce 1930 Josef Varcl ve své práci, Shromážděná data o turnovském kamenářství, vydané při příležitosti IX výstavy státní odborné školy v Turnově. Na straně 25 píše: V expozici Šlechtově vybroušené: zlaté topasy, tmavé záhnědy, amethysty, tyrkisy (vesměs ve velkých výbrusech), granáty: český pyrop, indický almandin, tyrolský a zelený démantoid, opály roztříděné: australské, mexické a uherské, perle v různých velikostech a jakosti. Sbírka výbrusů světoznámých diamantů v křišťálu, plasticky vybroušené čtyřlístky z vltavínu, macešky z amethystu a topasu a hlavičky pávů z opálu.

V roce 1919 byl založen Svaz průmyslníků drahých kamenů pro Turnov a okolí. Jeho prvním předsedou byl F. Herman, spolumajitel brusičské fy. Herman a Palma. V roce 1924 bylo ustanoveno společenstvo brusičů a rytců drahokamů sdružující jednotlivé řemeslníky, jehož prvním předsedou byl zvolen E. Horna. Při společenstvu byla zřízena i Hromada pomocníků pro další pracovníky v brusírenských provozovnách a obchodech.

V roce 1922 se sdružili drobní brusiči do svépomocného družstva Precious. Z dvacetisedmi zakládajících členů se družstvo rozrostlo v roce 1940 na sedmdesátčtyři brusičů, kteří zajišťovali téměř tři čtvrtiny objemu klasické kamenářské produkce v Turnově.

Krajinské průmyslové výstavy v Turnově se v roce 1925 zúčastnilo čtrnáct místních firem. Broušením se zaměstnávalo více než tisíc lidí. Pražští klenotníci ročně odebírali za dva milióny korun drahokamů. Imitací bylo ročně vybroušeno za více jak 9 miliónů korun. Zavedeno bylo znovu broušení diamantů a fy Šlechta v roce 1929 zavedla strojní broušení markazitů. S blížící se krizí začal průmysl broušení drahokamů stagnovat. V roce 1935 byla ještě zřízena Výzkumná stanice pro rozbor drahých kamenů u Svazu brusíren drahých kamenů v Turnově.

Poválečná léta znamenala pro kamenáře značný úpadek. Reorganizace hospodářství po roce 1948 vedla k likvidaci většiny zavedených firem. U těch, které byly znárodněny, docházelo ke změnám ve výrobním programu. Nejdéle přežilo družstvo Precious, spojilo se až v roce 1961 se zlatníky družstva umělecké výroby Granát. Po dlouhá léta byly v Turnově pouze čtyři podniky zabývající se opracováním přírodních a syntetických drahokamů. Národní podniky Dias a Monokrystaly se zabývaly hlavně technickým broušením. V Diasu to byl tzv. achátový program (výroba achátových misek, břitů pro váhy a další přístroje), ke lterému přibyla i výroba diamantových nástrojů. V Monokrystalech (Ústavu pro výzkum, výrobu a využití monokrystalů) se vyráběly čisté krystaly pro široké uplatnění, od rubínů pro lasery, přes šperkové a speciální optické materiály až po polovodičové krystaly pro armádu a kosmický průzkum. Klasické ruční i strojní broušení pro šperkovou výrobu zůstalo zachováno pouze v n. p. Preciosa a v družstvu Granát. V Preciose byly hlavní produkcí skleněné perly a bižuterní šatony, (což byl hlavní sortiment do roku 1948 úspěšné firmy Karel Pitaš). Broušení drahokamů bylo jen trpěným přívažkem (zrušeno bylo v roce 1993).

Pyropy z českých nalezišť jsou stejně jako šperky s českým granátem v mnoha světových muzeích a galeriích. Řád zlatého rouna s největším českým granátem je uložen v klenotnici Saských kurfiřtů Green gewolbe v Drážďanech. S prací turnovských brusičů, hlavně českými granáty v granátových špercích ze 17. až 19. ale i dvacátého století, se můžeme setkat nejen v evropských muzeích (v Londýně, New Castle, Paříži, Bruselu, Berlíně, Vídni, Budapešti, Kodani a mnoha dalších městech), ale i v ostatních světadílech (hlavně v USA a Japonsku).

Z českých expozic jsou nejvýznamnější: Umělecko-průmyslové muzeum v Praze - zde je uložena nejpočetnější sbírka historických šperků. Většina z nich je ale v depozitářích. Veřejnost má možnost seznamovat se s nimi pouze prostřednictvím specializovaných výstav, nebo v publikacích odborných pracovníků. Kolekce granátových šperků reprezentuje hlavně tzv. granátnickou produkci XIX.století. Zastoupeny jsou i lidové šperky XVIII a autorské šperky konce XIX a první poloviny XX století. Významnou akcí pořádanou muzeem byla výstava granátových šperků, která se uskutečnila v roce 1984. Hlavní zásluhu na tom má dr. Věra Vokáčová. Exponáty patřící muzeu byly doplněny i výpůjčkami z dalších muzeí a galerií i od soukromých osob. Kvalitní je i katalog výstavy.

Muzeum Českého ráje v Turnově - v depozitu granátnické produkce je kolem 500 exponátů počínaje starým kamenářským brusem a konče moderními granátovými šperky. Výrazně je zde zastoupen lidový šperk a granátové ozdoby dobových krojů. Nejcennější jsou ale moderní granátové šperky ze sympozií výtvarníků z let 1983 - 1996, Zastoupeny jsou práce prof. Josefa Soukupa a jeho žáků, z posledních let i zahraničních účastníků sympozií. Kromě ukázek běžné produkce hlavních výrobců, je zde i kopie kříže zdobeného granáty, který dostal při wvé návštěvě ČSR papež Jan Pavel II v roce 1990. Ústředním motivem 33 cm vysokého kříže je vltavín s rytinou Ježíše Krista. Centrální ramena jsou z křišťálu a vlastní kříž je osázen 173 kusy českých granátů a 9 almandinovými kabašony. Kříž navrhl Jiří Urban. Kameny vybrousili brusiči družstva Granát, Ježíše Krista do vltavínu vyryl Bohumír Veselý a realizace byla kolektivní prací zlatníků Evy Knéblové, Květoslava Laurina , Jiřího Urbana a Jana Zubka.

Turnovské muzeum nabízí k prohlídce i expozici dalších drahých kamenů, je průvodcem historií kamenářství i šperkové výroby ve zdejší oblasti.

Sbírky Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově - veřejnosti bývají zpřístupněny v období maturitních zkoušek. Mezi kvalitními ukázkami prací mnoha generací brusičů a zlatníků jsou i granátové šperky. Své postavení unikátní umělecké střední školy v Čechách si tato škola udržela celých 115 let své existence.Autor: Ivan Turnovec | Komentářů: 0 | Okomentovat | odeslat informační mail vytisknout článek

  Internetové obchody obrázek
Náhodný výběr zboží z nabídky internetových obchodů.
  NEROSTY.CZobrázek
halit
halit
Salar de Uyuni, Bolívie

křemen
křemen
Baia Sprie, Rumunsko

pyroluzit
pyroluzit
důl Imini, Maroko

křemen geoda
křemen geoda
Sidi Rahal, Maroko

amonit,discoclymenia sp.
amonit,discoclymenia sp.
Jbel Ouaoufilal, Maroko

trilobit,paradoxides
trilobit,paradoxides
Jbel Wawrmast, Maroko

mookait
mookait

růženín,leštěný
růženín,leštěný
Minas Gerais, Brazílie

záhněda,hvězda
záhněda,hvězda

ametyst,přívěšek
ametyst,přívěšek

ametyst,svícen
ametyst,svícen

selenit,svícen
selenit,svícen

  RockShop.mineral.czobrázek
celestin
celestin
Lafarge Quarry, Kanada
vesuvián
vesuvián
Marakech, Maroko
grosulár,diopsid
grosulár,diopsid
Dungannon, Kanada
wulfenit
wulfenit
Mibladen, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
  Zdař bůh! obrázek
Přihlaš se / Login

Registrovaní návštěvníci smí vytvářet a spravovat obrazové vlastní galerie fotografií a mohou jim být zasílány informace o nových článcích.

Návštěvní kniha

Ankety

Pár slov o těchto stránkách

MINERAL.CZ je informační server nebo chcete-li "mineralogický portál" věnovaný všem, kteří stejně jako já podlehnuli třpytivé kráse kamenných pokladů matičky Přirody. První verze stránek vznikla na konci roku 1998, od roku 1999 jsou již provozovány na vlastní doméně. Najdete zde rozsáhlé databáze (známé minerály, termíny burz, zajímavé stráky ...), dobře fugující inzerci, diskusní stránky, mírně mrtvý chat, dnes již nekompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky a spoustu dalších informací.

Web byl od počátku koncipován jako prostor, otevřený aktivitám širokého okruhu sběratelů a tomu odpovídá i jeho obsah. Bez Vašich příspěvků budou tyto stránky chudé, pomozte mi s jejich zaplněním (to je apel hlavně na starší a zkušenější sběratele, kteří mají těm začínajícím jistě co říct)! Provozovatelům podobných stránek nabízím umístění jejich stránek do prostoru domény MINERAL.CZ zdarma. Vaše dotazy, připomínky a hlavně příspěvky posílejte na adresu .

Tyto stránky nepatří vydavatelům časopisu Minerál. Kontakt na vydavatele hledejte na této stránce: http://www.casopis-mineral.cz Odkaz je nutno zkopírovat do příkazového řádku prohlížeče.


Provozovatelem těchto stránek je - http://www.drasnar.mineral.cz ©1999- 2018  Jiří Drašnar validated by html validator (based on tidy)