http://www.mineral.cz - nejstarší CZ/SK stránky plné informací o nerostech a minerálech
 Burzy Inzerce Prodej Poradna Články Download Galerie Databáze Muzeum RockShop Nerosty.cz Dětem LogIn Zobrazit hlavní stránku    TOPlist
  Malý atlas nerostů obrázek
minerál:
  MinColl*Studio obrázek

Vývoj SW pro evidenci sbírky je prakticky dokončen.

  Kalendář obrázek
BURZY DNES
Dnes o žádné burze nevím!
Ty ano? Přidej ji!
BURZY - TĚŠME SE!
14.04.Prešov
22.09.Vyber nebo zadej obec
Něco chybí? Pořadatelé nedodali termín.
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Všechny burzy (2)
VÝSTAVY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
PŘEDNÁŠKY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Kalendář
i pro Vaši stránku
  Z čtenářské galerie obrázek
náhodný obrázek
Drevný opál


Drevný opál -


Kategorie:
Minerály
Galerie:
Slovenské opály
Vystavil:
Vlado3111
  Ikonky pro web obrázek
Chceš mít na své stránce některou naši ikonu?

Mineral.cz - specializovaný server s mnoha informacemi ze světa minerálů.
Muzeum - povídání nejen o minerálech a historii jejich dobývání.
RockShop - specializovaný obchod s minerály z celého světa
Použij tento zdrojovy kód.
  Návštěvnost obrázek
Celkem11133605
Březen127706
Dnes4095
IP:
  Vyhledávání obrázek
Google

www mineral.cz
  Autorská práva obrázek

Tyto stránky jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Práva k jednotlivým příspěvkům či obrázkům patří jejich autorům nebo provozovateli tohoto serveru.

Rotující logo serveru.
minera.cz odrážka Všeobecná mineralogie - část I kapitola 1
Vydáno dne 16. 01. 2008 (16079 přečtení)

1. Mineralogie a její rozdělení

Mineralogie je věda o nerostech čili minerálech. Nerost (minerál) je anorganická homogenní přírodnina, jejíž složení lze vyjádřit chemickým vzorcem. Nerosty jsou skupenství pevného, vzácně kapalného. Vzhledem k tomu, že pod pojmem nerost rozumíme přírodninu, která vzniká nezávisle na činnosti člověka, nelze za nerosty považovat například uměle vyrobené drahé kameny. Za nerosty jsou někdy považovány i některé látky organického původu (např. fosilní pryskyřice označované jako jantar).

Minerály a horniny netvoří jen zemskou kůru a určitou část zemského pláště. Prokazatelně je jimi tvořen povrch Měsíce (a možná i celý Měsíc), povrch Marsu, Venuše a některých dalších planet sluneční soustavy. Je možné, že se nacházejí i ve vnitřním jádře Země (v tzv. jadérku), avšak vzhledem k tam panujícím termodynamickým podmínkám budou značně odlišné od minerálů a hornin zemské kůry.

Mineralogie se zpravidla dělí na mineralogii všeobecnou, genetickou, systematickou, topografickou, experimentální a aplikovanou. Všeobecná mineralogie se zabývá vnějším tvarem (morfologií) a vnitřní stavbou (strukturou) minerálů, jejich fyzikálními vlastnostmi - nejvýznamnější součástí všeobecné mineralogie je krystalografie (nauka o krystalech). Genetická mineralogie sleduje procesy a podmínky vzniku (geneze) minerálů, zabývá se studiem vztahů mezi minerály v jejich přirozených společenstvech (asociacích) a též studuje procesy přeměny minerálů; genetická mineralogie je někdy považována za součást všeobecné mineralogie. Systematická mineralogie detailně popisuje jednotlivé minerály a řadí je do mineralogického systému. Topografická mineralogie se zabývá rozšířením nerostů na jednotlivých nalezištích. Experimentální mineralogie modeluje přírodní procesy vzniku nerostů v různých látkových prostředích za různých termodynamických podmínek. Aplikovaná mineralogie (někdy označovaná jako technická mineralogie) se zaměřuje na průmyslové využití nerostných surovin, jejich úpravu i vyhledávání.

V obecné rovině je za minerál pokládán prvek nebo chemická sloučenina, která je krystalická a která vznikla jako produkt geologických procesů. Krystalické látky jsou za určitých podmínek schopny tvořit krystaly.

Krystal je pevná látka (tj. látka v pevném skupenství), která je omezena přirozenými rovinnými plochami, které se označují jako krystalové plochy. Podle jedné ze starších definic je krystal geometrický mnohostěn se stěnami rovnými, hladkými a víceméně lesklými. Vnější tvar krystalu je odrazem pravidelného uspořádání jeho základních stavebních částic (iontů, atomů, molekul), které nemají možnost translačního ani rotačního pohybu a jejichž atomové oscilace se uskutečňují kolem rovnovážných poloh, což podmiňuje existenci krystalové struktury. Pravidelné uspořádání stavebních částic ve struktuře krystalu se projevuje anizotropií, čímž rozumíme závislost některých fyzikálních vlastností (např. tvrdosti, tepelné a elektrické vodivosti) na směru, v němž je zjišťujeme (např. při určování tvrdosti rýpáním do ploch krystalu lze zjistit, že v různých směrech je tvrdost různá). S ohledem na strukturu krystalu a na výše zmíněnou anizotropii lze krystal definovat jako homogenní (stejnorodé) anizotropní diskontinuum se zákonitou a periodicky se opakující vnitřní stavbou, přičemž termínem diskontinuum rozumíme souhrn hmotných částic (iontů, atomů, molekul), které jen diskontinuitně (tj. nespojitě, tedy „s mezerami“) vyplňují prostor zaujímaný krystalem.

Jako krystalická látka se tedy označuje libovolná pevná látka s vnitřní stavbou charakteristickou pro krystal, přičemž je lhostejno, zda jednotlivá pevná tělesa (individua) tvořící tuto látku jsou nebo nejsou omezena krystalovými plochami. Krystalická látka může být například tvořena dokonale vyvinutými krystaly nebo zcela nepravidelnými zrny neomezenými krystalovými plochami.

Až na několik výjimek patří minerály mezi krystalické látky, avšak poměrně vzácně se minerály nacházejí v podobě větších, krystalovými plochami dokonale omezených krystalů (některé minerály se v určitých typech hornin často vyskytují v podobě téměř dokonale vyvinutých krystalků, avšak jejich rozměry jsou obvykle mikroskopické).

Adjektivem „krystalovaný“ se často vyjadřuje skutečnost, že určitý minerál tvoří individua, která jsou zcela nebo alespoň z velké části omezena krystalovými plochami - jde například o krystalovaný křemen (tj. krystaly křemene) pokrývající stěny dutin v křemenné žíle, která je tvořena nepravidelnými zrny křemene

Studiem krystalických látek se zabývá krystalografie. Krystalografie se zpravidla dělí na strukturní, chemickou, morfologickou a fyzikální krystalografii. Strukturní krystalografie se zabývá strukturou krystalických látek; chemická krystalografie studuje vztahy mezi strukturou krystalů a jejich chemickými vlastnostmi, zabývá se charakterem chemických vazeb v krystalických látkách apod. Ostrá hranice mezi strukturní a chemickou krystalografií neexistuje, a proto jsou obě disciplíny v těchto skriptech sloučeny do jedné kapitoly. Morfologická krystalografie se zabývá studiem vnějšího tvaru krystalů. Fyzikální krystalografie se zabývá fyzikálními vlastnostmi krystalických látek a studuje vztahy mezi fyzikálními vlastnostmi a krystalovou strukturou - některé z nejzákladnějších poznatků fyzikální krystalografie jsou uvedeny v kapitole věnované fyzikálním vlastnostem nerostů.

Mezi minerály se však vyskytují i pevné látky, které krystalické nejsou. Lze je rozdělit na dvě skupiny, a to na amorfní látky a metamiktní látky. Amorfní (beztvaré) minerály nemají strukturu charakteristickou pro krystalické látky a nikdy ji neměly. Typickým amorfním minerálem je opál. Metamiktní minerály původně krystalické byly. Ztrátu krystalinity neboli přechod od vysoce uspořádaného krystalického stavu do metamiktního stavu způsobují nárazy -částic, vznikajících při přeměně radioaktivních prvků (U a Th), přítomných ve struktuře minerálu. K metamiktní přeměně dochází např. u uraninitu, někdy u zirkonu a allanitu.

Speciální případ představují přírodní látky, které jsou za běžných podmínek kapalné. Jediným kapalným minerálem je rtuť, jejíž bod tání je -38,9 °C, a proto se na Zemi v krystalické podobě nevyskytuje. Naproti tomu voda (v kapalné formě) není pokládána za minerál, zatímco její pevná forma (led) ano.

Autor je pedagogem Katedry geologie PřF UP v Olomouci.Související články:
Všeobecná mineralogie - část I kapitola 2 (30.05.2008)

Autor: doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. | Komentářů: 0 | Okomentovat | odeslat informační mail vytisknout článek | Zdroj: http://portal.upol.cz

  Internetové obchody obrázek
Náhodný výběr zboží z nabídky internetových obchodů.
  NEROSTY.CZobrázek
apofylit
apofylit
Nasik, Indie

achát
achát
Salto do Jacuí, Brazílie

topaz
topaz
Ghundao hill, Pákistán

goethit,siderit
goethit,siderit
důl El Hammam, Maroko

trilobit,paradoxides sp.
trilobit,paradoxides sp.
Hamar Tassmamte, Maroko

amonit,mantelliceras sp.
amonit,mantelliceras sp.
Imouzzer, Maroko

slon,kalcit
slon,kalcit

šungit,valoun
šungit,valoun

avanturín,srdce
avanturín,srdce

mookait,vrtaný kámen
mookait,vrtaný kámen

ametyst,lampa
ametyst,lampa

zkamenělé dřevo,miska
zkamenělé dřevo,miska

  RockShop.mineral.czobrázek
hesonit
hesonit
Žulová,
vanadinit,pyromorfit
vanadinit,pyromorfit
Taouz, Maroko
vanadinit
vanadinit
Mibladen, Maroko
achát
achát
Minas Gerais, Brazílie
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
  Zdař bůh! obrázek
Přihlaš se / Login

Registrovaní návštěvníci smí vytvářet a spravovat obrazové vlastní galerie fotografií a mohou jim být zasílány informace o nových článcích.

Návštěvní kniha

Ankety

Pár slov o těchto stránkách

MINERAL.CZ je informační server nebo chcete-li "mineralogický portál" věnovaný všem, kteří stejně jako já podlehnuli třpytivé kráse kamenných pokladů matičky Přirody. První verze stránek vznikla na konci roku 1998, od roku 1999 jsou již provozovány na vlastní doméně. Najdete zde rozsáhlé databáze (známé minerály, termíny burz, zajímavé stráky ...), dobře fugující inzerci, diskusní stránky, mírně mrtvý chat, dnes již nekompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky a spoustu dalších informací.

Web byl od počátku koncipován jako prostor, otevřený aktivitám širokého okruhu sběratelů a tomu odpovídá i jeho obsah. Bez Vašich příspěvků budou tyto stránky chudé, pomozte mi s jejich zaplněním (to je apel hlavně na starší a zkušenější sběratele, kteří mají těm začínajícím jistě co říct)! Provozovatelům podobných stránek nabízím umístění jejich stránek do prostoru domény MINERAL.CZ zdarma. Vaše dotazy, připomínky a hlavně příspěvky posílejte na adresu .

Tyto stránky nepatří vydavatelům časopisu Minerál. Kontakt na vydavatele hledejte na této stránce: http://www.casopis-mineral.cz Odkaz je nutno zkopírovat do příkazového řádku prohlížeče.


Provozovatelem těchto stránek je - http://www.drasnar.mineral.cz ©1999- 2018  Jiří Drašnar validated by html validator (based on tidy)