http://www.mineral.cz - nejstarší CZ/SK stránky plné informací o nerostech a minerálech
 Burzy Inzerce Prodej Poradna Články Download Galerie Databáze Muzeum RockShop Nerosty.cz Dětem LogIn Zobrazit hlavní stránku    TOPlist
  Malý atlas nerostů obrázek
minerál:
  MinColl*Studio obrázek

Vývoj SW pro evidenci sbírky je prakticky dokončen.

  Kalendář obrázek
BURZY DNES
Dnes o žádné burze nevím!
Ty ano? Přidej ji!
BURZY - TĚŠME SE!
14.04.Prešov
22.09.Vyber nebo zadej obec
Něco chybí? Pořadatelé nedodali termín.
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Všechny burzy (2)
VÝSTAVY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
PŘEDNÁŠKY
Víš o nějaké ? Přidej ji !
Kalendář
i pro Vaši stránku
  Z čtenářské galerie obrázek
náhodný obrázek
Ametyst


Ametyst -


Kategorie:
Minerály
Galerie:
slovenské šutre
Vystavil:
Vlado311
  Ikonky pro web obrázek
Chceš mít na své stránce některou naši ikonu?

Mineral.cz - specializovaný server s mnoha informacemi ze světa minerálů.
Muzeum - povídání nejen o minerálech a historii jejich dobývání.
RockShop - specializovaný obchod s minerály z celého světa
Použij tento zdrojovy kód.
  Návštěvnost obrázek
Celkem11133595
Březen127696
Dnes4085
IP:
  Vyhledávání obrázek
Google

www mineral.cz
  Autorská práva obrázek

Tyto stránky jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Práva k jednotlivým příspěvkům či obrázkům patří jejich autorům nebo provozovateli tohoto serveru.

Rotující logo serveru.
minera.cz odrážka Východoslovenské obsidiány
Vydáno dne 09. 05. 2005 (7464 přečtení)

Na Přírodovědecké fakultě University Konstantina Filozofa v Nitře jsou v rámci grantového projektu KEGA 3/0188/02 postupně ověřovány výskyty hornin jevících se jako zajímavé ozdobné materiály. Patří mezi ně i východoslovenské obsidiány, a proto jsme se rozhodli seznámit s nimi i českou odbornou veřejnost. Jde o materiál využívaný k výrobě nástrojů již v paleolitu. Mohl by být vhodný k propagaci přírodního bohatství Slovenské republiky. Jeho zásoby jsou dostatečné i při malém plošném rozsahu výchozů. Obsidián je dobře opracovatelný a leštitelný pro šperkové i galanterní účely.

Výskyty obsidiánů na Slovensku, jsou v porovnání s ostatními zdejšími neovulkanity, poměrně malé Baňacký et al. (1984). Bez ohledu na jejich plošný rozsah, jde ale o materiál nepřehlédnutelný Bacsó (1992). Využívali jej pro výrobu řezných nástrojů naši předkové již v paleolitu. Pro Slovensko jsou paleolitická sídliště kolem Viniček významná stejně jako v Čechách před časem popsané dílny zpracovávající rohovec "nefrit" z okolí Velkých Hamrů. Podobně jako český materiál i slovenský obsidián byl významným výměnným produktem v rozsáhlé oblasti zasahující na Ukrajinu, do Polska, Maďarska ale i do zemí kolem Středozemního moře Kaminská (1991), Hovorka a Illášová (2002)

Obsidiány, byly popsány ze Zemplínskych vrchů. Jsou produktem značně kyselých láv neogenního vulkanismu. K optimální diferenciaci a vytváření sklovitých fází docházelo zejména na vnitřní straně karpatského oblouku. Jejich vznik je úzce spjat s ryolitovým vulkanismem. Jeho výskyty tvoří okrajové části větších vulkanických těles, tvořených převážně ryolitem. Hnízda obsidiánových hlízovitých útvarů, označovaných sběrateli nesprávně jako valouny, se obvykle nacházejí v ryolitvých tufech, odkud často jako odolnější materiál vyvětrávají.

Východoslovenské obsidiány patří do skupiny nepřeměněných kyselých vulkanických skel s obsahem SiO2 okolo 80 %. Vyšší kyselost zdejších láv způsobila, že obsidiány mají oproti světovému průměru vyšší obsah SiO2 a nižší obsah vody. To je důvodem jejich větší odolnosti proti projevům devitrifikace a současně i jejich technologické vhodnosti pro výrobu štípané industrie. Podíl vody v obsidiánu je v porovnání s literaturou (Bouška et al. 1987) nezvykle nízký. Průměrné chemické složení: SiO2 75,30 - 77,34 %, Al2O3 12,72 - 13.41 %, Na2O 2, 28 - 3,40 % a K2O 3,68 - 4,33 %. Obsah H2O se pohybuje mezi 0,19 - 0,31 %. Hustota kolísá v rozmezí 2,3 - 2,4 g/cm-3. Porozita je výrazně pod 1 %, a tvrdost dosahuje 5 až 5,5 Mohsovy stupnice. Zdejší obsidián je průhledný. Jeho barevné odstíny jsou od černých, přes šedivou a hnědou, až po namodralé a nazelenalé, někdy se stříbřitými odlesky. Při mikroskopickém studiu lze často pozorovat rozdíly ve fluidální stavbě. Jsou podmíněny diferenciací a s ní spojenými rozdíly v lokálním chemismu. Objevují se shluky kristalitů a časté jsou i drobné plynokapalné uzavřeniny, které způsobují stříbřité odlesky.

Materiál z jednotlivých výskytů se liší. Rozdíly jsou hlavně v druhu mikrolitů, ale liší se i texturou. Nejkvalitnější materiál z lokality Viničky má výraznou fluidální texturu. Mikrolity zde tvoří rudní minerály, hlavně magnetit, vzácnější je zirkón. Akcesorické jsou i fenokrysty plagioklasů a biotitu, často v paralelních pruzích s texturou. Na rozdíl od Viniček, mají obsidiány z Malej Bary častěji vyvinutou perlitickou kůru. Obsahují také méně SiO2, obsah se pohybuje kolem 75 %. Mikroskopicky mají fluidální hyalofyrickou strukturu. Časté jsou zde mikrolity plagioklasů, biotitu, zirkonu, pyroxenu a granátů. Obsah mikrolitů dosahuje až 25 % objemu. Obsah rudních složek (hlavně magnetitu) je podstatně nižší. Silnější perlitické kůry, zde surovinu značně znehodnocují. Obsidiány z lokality Streda nad Bodrogom mají černá jádra sklovitého lesku, obaleny jsou perlitizovanou kůrou ( jde o tzv. marekanity). Jsou poměrně pevné a hutné. Velikost se pohybuje okolo 2 cm. Mikroskopicky mají hyalinní strukturu s hojnými jehličkovými trichity s náznaky smouhovitého uspořádání. Podíl mikrolitů v hornině je 10 - 15 %. Jsou tvořeny plagioklasem, biotitem, magnetitem, zirkónem, částečně i pyroxénem. Jako fenokrysty jsou přítomny magmaticky korodované biotity a plagioklasy. Základní hmota je sklovitá. Hlavními petrologickými výzkumy slovenských neovulkanitů, včetně obsidiánů a perlitů se dlouhodobě zabýval Kraus (in Bouška et al. 1987).

Historické využívání obsidiánu Základní soubor obsidiánové industrie slovenského paleolitu shromáždil Janšák (1935). Jeho nálezy jsou uloženy v Etnografickom muzeu SNM v Martine. Obsidiánové nástroje ze většiny paleolitických lokalit východního Slovenska podrobně zpracoval Bánesz (1961) a Kaminská (1991). K nejznámějším lokalitám s obsidiánovou industrií na Slovensku patří Kašov, Cejkov a Hrčel. Na význam obsidiánové suroviny během paleolitu Slovenska upozornili již Kaminská a Ďuďa (1985). Prokázali, že obsidián jako vhodná a převládající surovina paleolitických stanic východního Slovenska byl využíván pro výrobu řezných nástrojů podstatně déle, uplatnil se i během neolitu. Neolitické nálezy na Slovensku podrobně zpracoval Šiška (1999). S výsledky stále probíhajících výzkumů je zřejmé. Že význam východoslovenského obsidiánu jako suroviny pro výrobu štípané industrie značně přesáhl lokální význam. V Evropě je totiž jen omezený počet primárních výskytů obsidiánů vhodných k výrobě řezných nástrojů. Proto byl obsidián z východního Slovenska rozvážen po celé střední Evropě a přes Balkán ke Středozemnímu moři (Kaminská L. 1991, Hovorka a Illášová 2002).

Současné možnosti využití Ve státech, kde jsou významné výskyty obsidiánů, jde hlavně o Mexiko, nebo Arménii, se už před lety přistoupilo k jejich komerčnímu využívání. Vyrábějí se z nich kopie paleolitických řezných nástrojů, kamenné korále a šperky jako vyhledávané suveniry. Zájem o obsidiány stoupá i v Evropě. Jako surovina je skutečně vhodný pro výrobu galanterní a šperkovou.

Zájem o přírodní sklá stoupá sice hlavně díky tektitům, ale společně s nimi jsou připomínány i ty ostatní. Vědecká komunita uspořádala několik konferencí věnovaných výzkumům přírodních skel. V roce 1987 proběhla jedna v nich pod patronací Karlovy University v Praze. Pro tuto konferenci byly vyrobeny družstvem Granát v Turnově stříbrné šperky, jejichž dominantním kamenem byl právě obsidián z Viniček. Zájem o slovenský obsidián byl, nejen mezi účastníky konference, velký. Ještě několik let docházeli dotazy a objednávky ze zahraničí.

Geologickým průzkumem byly, v osmdesátých letech minulého století, v rámci úkolu Drahé kameny ČSSR, ověřeny výskyty na východním a severním okraji Zemplínských vrchů. Nejznámější jsou v okolí Viniček, dále Malé a Velké Bary, Stredy nad Bodrogom, Hrani, Brehova. Všechny představují nejmladší fáze zdejšího vulkanismu Ďuďa (1986).

Obsidiány lze na jednotlivých lokalitách sbírat v podobě drobných valounků od 1 do cca 20 cm v průměru. Nicméně většina valounků se pohybuje v mezích 1 - 5 cm. Jejich převládající barva je černá nebo černošedá. Jde o homogenní materiál do určité míry odolný proti poškození a hlavně velmi dobře zpracovatelný. Prověřován byl technologicky v Turnově s velmi dobrým výsledkem (Turnovec 1984, 1985). Vybroušené kameny dosahují vysokého lesku a výtěžnost broušením je srovnatelná s komerčními barvenými chalcedony. Použit mýže být nejen ve formě hladkých kabašonových výbrusů, nebo tabulek, ale vzhledem k tomu že je průhledný, může být i fasetován do formy rout a stupňových výbrusů. Fasetované kameny jsou velmi efektní a vzhledem předčí tmavé záhnědy a moriony. Vzhledem ke snadné opracovatelnosti jde i o vhodnou surovinu pro plastické broušení kamejí a drobných figurek.

Perspektiva využitelnosti slovenských obsidiánů existuje. Výskyty i při svém relativně malém rozsahu jsou schopny dodávat dostatečné množství suroviny. A tato surovina je snadno zpracovatelná i na tom nejjednodušším strojním zařízení. Pro výrobu vkusných suvenirů a jednoduchých šperků lze využít i kamenů tamblerovaných (obroušených, ohlazených a vyleštěných v bubnech). V každém případě si zaslouží propagaci jako jeden z velmi zajímavých a již od doby kamenné používaných materiálů.

Východoslovenské obsidiány a jejich využití - Obsidians of Eastern Slovakia and their utilization

Ludmila Illášová a Ivan Turnovec
Literatura:

Bacsó Z. (1992) : Subvulkanické telesá východného Slovenska, čiastková správa - Manuskript, archív GO Košice
Bánesz L. (1961): Přehled paleolitu východného Slovenska. Slov. Archeológia 9, s. 33-44, Nitra
Janšák Š., 1935: Praveké sídliská s obsidiánovou industriou na východnom Slovensku., 85 s., AU SAV, Bratislava
Baňacký V, et al., 1984: Vysvetlivky ku geologickej mape 1:25 000, list 38-32. Manuskript, Archív GUDŠ, Bratislava
Ďuďa R. (1986): Obsidián - netradiční drahý kámen. Sb. Hornická Příbram, sekce Z, s. 38-44, Příbram
Hovorka D. a Illášová L. (2002): Anorganické suroviny doby kamennej, 187 s., Nakl. Universita Konštantina Filozofa v Nitře.
Kaminská, Ľ. (1991): Význam surovinovej základne pre mladopaleolitickú spoločnosť vo východokarpatskej oblasti. Slov. archeológia XXXIX, 1-2, s. 7-58, Bratislava,
Kaminská L., Ďuďa R. (1985): K otázce významu obsidiánovej suroviny v paleolite Slovenska. Archeologické rozhledy, s. 121-129, Praha
Šiška S. (1999): Sídliská s obsidiánovou industriou. Východoslovenský pravek 5, s. 65-82, AÚ SAV, Košice
Turnovec I. (1984): Objektivní kriteria hodnocení kvality šperkových surovin. - Sb. Šperkařství, 4, s. 47-49, Praha.
Turnovec I. (1985): První zkušenosti s těžbou tuzemských šperkových kamenů. - Sb. Šperkařství, 1, s. 13-16, Praha.Autor: Ivan Turnovec | Komentářů: 1 | Okomentovat | odeslat informační mail vytisknout článek

  Internetové obchody obrázek
Náhodný výběr zboží z nabídky internetových obchodů.
  NEROSTY.CZobrázek
vanadinit
vanadinit
Mibladen, Maroko

goethit
goethit
důl El Hammam, Maroko

stilbit
stilbit
Nasik, Indie

prehnit
prehnit
Poona, Indie

ortoceras
ortoceras
Erfoud, Maroko

zub,otodus obliquus
zub,otodus obliquus
Khouribga, Maroko

mramor s fosíliemi,ortoceras
mramor s fosíliemi,ortoceras

růženín,koule
růženín,koule

ametyst,přívěšek
ametyst,přívěšek

železitý křemen,srdce
železitý křemen,srdce

aragonit,hranatý talířek
aragonit,hranatý talířek

mramor s fosíliemi,osmiboký talíř
mramor s fosíliemi,osmiboký talíř

  RockShop.mineral.czobrázek
linarit
linarit
Golmina, Maroko
heulandit
heulandit
Imilchil, Maroko
arzenopyrit,kalcit
arzenopyrit,kalcit
Yaogangxian, Čína
achát
achát
Minas Gerais, Brazílie
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
mlž, blíže neurčeno
mlž, blíže neurčeno
Sahara, Maroko
  Zdař bůh! obrázek
Přihlaš se / Login

Registrovaní návštěvníci smí vytvářet a spravovat obrazové vlastní galerie fotografií a mohou jim být zasílány informace o nových článcích.

Návštěvní kniha

Ankety

Pár slov o těchto stránkách

MINERAL.CZ je informační server nebo chcete-li "mineralogický portál" věnovaný všem, kteří stejně jako já podlehnuli třpytivé kráse kamenných pokladů matičky Přirody. První verze stránek vznikla na konci roku 1998, od roku 1999 jsou již provozovány na vlastní doméně. Najdete zde rozsáhlé databáze (známé minerály, termíny burz, zajímavé stráky ...), dobře fugující inzerci, diskusní stránky, mírně mrtvý chat, dnes již nekompletní rejstřík článků z časopisu Minerál, originální příspěvky a spoustu dalších informací.

Web byl od počátku koncipován jako prostor, otevřený aktivitám širokého okruhu sběratelů a tomu odpovídá i jeho obsah. Bez Vašich příspěvků budou tyto stránky chudé, pomozte mi s jejich zaplněním (to je apel hlavně na starší a zkušenější sběratele, kteří mají těm začínajícím jistě co říct)! Provozovatelům podobných stránek nabízím umístění jejich stránek do prostoru domény MINERAL.CZ zdarma. Vaše dotazy, připomínky a hlavně příspěvky posílejte na adresu .

Tyto stránky nepatří vydavatelům časopisu Minerál. Kontakt na vydavatele hledejte na této stránce: http://www.casopis-mineral.cz Odkaz je nutno zkopírovat do příkazového řádku prohlížeče.


Provozovatelem těchto stránek je - http://www.drasnar.mineral.cz ©1999- 2018  Jiří Drašnar validated by html validator (based on tidy)