Prvním ryze mineralogickým spolkem byl kroužek mineralogie při tehdejším Domě pionýrů a mládeže v roce 1977. Díky pochopení tehdejších vedoucích pracovníků p. Sedláka, p. Johnové a p. Ježka jsme mohli uskutečnit řadu mineralogických výprav a exkurzí a přihlášení se nestali pouhými teoretiky. Snad právě proto některým jeho členům vydržela tato záliba dodnes.

Další aktivitou třebíčských sběratelů Františka Peštála, Jaroslava Krátkého a Milana Součka bylo ustavení mineralogické sekce při místní skupině Českého esperantského svazu v Třebíči v roce 1981. Touto organizovaností jsme se stali zde v Třebíči největší skupinou tohoto oboru v republice. V době největšího rozkvětu kolem roků 1984 1985, 1986 zde bylo zapsáno více jak 50 sběratelů z celé republiky a mnozí i se svými rodinnými příslušníky. Po několik roků jsme byli dokonce početnější než vlastní klub esperanta v Třebíči. 5 pádem totality došlo i k úpadku organizavanosti. Tato skutečnost postihla i naši skupinu. Přesto jsme každoročně od roku 1981 připravovali setkání podobná tomu dnešnímu, abychom nejen zhodnotili sběratelské aktivity v uplynulém roce, ale i připravili plán akcí na rok následující.

V počátcích se konaly tyto schůze (dnes již říkáme setkání) v budově Esperanta a byla to spíše rodinná záležitost. Po dobudování Esperantské klubovny se tato setkání konala tam. Vždy na tato setkání připravila paní Peštálová v dostatečném množství výborný guláš a ostatních pochutin byla rovněž hojnost. O zábavu, někdy i s tancem, kulturní a hudební produkci se staral p. Jaroslav Krátký. Ať to byla hra na nenaladitelné housle či hřeben nebo ústřední topení místo kterého mu dobře posloužil obyčejný olejový radiátor.

Každoročně bylo zpracováno písemné zhodnocení uplynulého roku, které bylo pravidelně překládáno do Esperanta. Přesto byla naše sekce zrušena pro nečinnost. A to proto, že se naše obsáhlé zprávy nedostaly do Prahy na ústředí ČES. Nicméně jsme pracovali a pracujeme i nadále, protože po roce 1989 již nebyla v zájmových skupinách nutná organizovanost. Nadále jsme se zúčastňovali mnoha mineralogických exkurzí a výletů, připravovali tato setkání a vzhledem k obavám, že se do zmíněné klubovny nevejdeme, vznikl nápad pořádat setkání přímo na lokalitě v Hostákově, kde se také dvě poslední konala. Pro čím dál větší zájem o tato setkání jsme pro rok 1999 zvolili restauraci Sport a vyšli vstříc přání mimotřebíčských na snadnější dosah dopravními prostředky. Mimo tato setkání jsou třebíčští sběratelé také externími spolupracovníky při organizování tišnovských mineralogických burz spolu s jejich hlavními organizátory ing. Andrejem Sučkem a Janem Bělušou. Po pádu železné opony v listopadu 1989 jsme se již za rok (burzy se konají začátkem listopadu) zúčastnili zájezdu na mineralogickou burzu do Mnichova. První dva zájezdy byly ve spolupráci s jeho vedoucím ing. Andrejem Sučkem a od roku 1992 je organizujeme sami s jeho pomocí.

Hlavní a mineralogicky nejzajímavější akcí, na kterou jsme se vždy nejvíce těšili byla exkurze na lokality 5lovenska. Pravidelnost těchto exkurzí začala v roce 1979 i když v letech před tímto datem někteří třebíčští sběratelé na slovenské lokality vyjížděli. Hlavním organizátorem byl dnes již zesnulý p. Jaroslav Krátký, který vždy naplánoval velice zajímavý program. Pro přímé účastníky 10. výročí Slovenska v roce 1989 snad zůstane navždy v paměti s oběma rukama obalenými bramborovým salátem a mnoho dalších příhod, které se mohly stát jenom a pouze jemu. V letošním roce jsme na podzim při Z0. výročí Slovensko opět navštívili a uskutečnili třídenní exkurzi. A současnost sběratelství v Třebíči? Dle zjištěných informací je zde nyní asi 17 aktivních sběratelů. Někteří sbírají individuálně, ale mnozí a těch je většina ve větších či menších skupinách. Nikdy jsme se nestali uzavřenou společností a spolupracujeme nejen se sběrateli ze širšího okolí Třebíče, celé ČR i Slovenska.

Dle zpracovaného přehledu je zřejmé, že chybí tzv. dorostenci jako sběratelé ve věku okolo 13 - 15 let, tedy věk ve kterém asi začínala většina z nás. A právě zde je na místě vyzvat všechny případné zájemce o tuto náročnou zálibu, z řad žáků a studentů třebíčských škol, kterým nabízíme pomoc a spolupráci při sběru minerálů.

Milan Souček, Třebíč

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email