Okolí města Midelt je známé několika významnými lokalitami nerostů. Asi nejznámější je Mibladen . V okolí této obce se nalézají opuštěné doly na Pb rudy. Převládající horninou jsou vápence až dolomity. Zrudnění je vázáno na žíly barytu. Ten hojně vytváří i drůzy krystalů. Většinou je růžové až oranžové barvy. Hřebenovitě uspořádané tabulkové krystaly mají velikost do 2 cm.

V barytu je vtroušen kusový štěpný galenit. Při jeho zvětrávání vzniká cerusit, který tvoří hojné krystaly centimetrových rozměrů. Dalším nerostem, který proslavil lokalitu Mibladen je vanadinit. Je nalézán v podobě červených, oranžověčervených nebo hnědých krystalů. Krystaly jsou krátce sloupcovité šestiboké. Ve zdejších dolech se také vyskytuje wulfenit. Většinou tvoří oranžové tenké tabulky.

Uvedené nerosty lze získat především v obci Mibladen od obchodníků. V letošním roce zde byly nabízeny velice hezké až 5 cm velké krystaly cerusitu narostlé na drůzovém byrytu. Nejlepší vzorky vanadinitu byly letos až 1 cm velké červené krystaly na podložce. Také byly nabízeny jednotlivé krystaly o rozměrech až 2 x 1 cm. Velká většina ostatních vzorků však byla horší kvality.

Zajímavé byly i ukázky krystalovaného vanadinitu na goethitu a psilomenanu z lokality Taouz. Poměrně málo byly k vidění vzorky wulfenitu. Nejlepší ukázka byl oranžový tabulkovitý krystal na podložce o rozměrech cca 1,5 x 1cm.

Kromě vzorků z lokality Mibladen byly u místních obchodníků i vzorky z jiných lokalit severního Maroka především z dolu Touissit. Jednalo se především o azurity, malachity, smithsonity a anglezity. V loňském roce nabízené pyromorfity hnědé barvy a pěkné žluté wulfenity se mezi letošními ukázkami nevyskytly. Mezi nejlepší ukázky uvedených nerostů lze v letošním roce zařadit vzorky azuritu s temně modrými až 6cm dlouhými krystaly. Dále potom byly výborné citrónově žluté až 2 cm velké průhledné krystaly anglezitu.

Největší čiré krystaly anglezitu byly až 6 cm dlouhé a 2 cm široké. Stinnou stránkou jsou ovšem stále rostoucí ceny nabízených nerostů. Někteří obchodníci nebo spíše překupníci neváhají za kvalitní vzorek žádat i 1000 DM. Jde především o velké anglezity a azurity. Ceny horších vzorků se pohybují po usmlouvání kolem 20 DM i méně.

Komentář 2007: Ach jo, kdyby to tak bylo i dnes, popisovaný materiál je prakticky nedostupný ... A ceny? Ty už jsou dávno někde úplně jinde.

Na opuštěných štolách v Mibladenu lze i dnes najít svépomocně pěkné ukázky nerostů, i když kvalita není taková jakou nabízejí místní sběrači. Při trošce úsilí lze na barytových žilách ve štolách vysekat pěkné až 2cm velké cerusity nebo přímo hřebenovité drůzy růžového barytu. V letošním roce byly dokonce nalezeny i krystalované vadanity s několika milimetrovými krystaly. Při kutání je však sběratel neustále obtěžován dotěrnými obchodníky, kteří mu lezou doslova pod kladivo a nabízejí vlastní vzorky.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email