Podhůří Orlických hor není z mineralogického hlediska příliš bohaté a zdejší sběratelé podnikají k uspokojování své vášně výpravy daleko do kraje. Ale jak praví jedno z mouder: "Všude se dá něco najít"! To se potvrdilo i tady. V poslední době se objevují zprávy o častých nálezech prvohorních prokřemenělých dřev. Jaro letos přišlo brzo a sluníčko za oknem říkalo: "Měl bys někam vyjet, měl bys někam vyjet ... " a mě napadlo podívat se jak to s tím dřívím vlastně je. Tady jsou moje zkušenosti:

Podle článku panů Moravce a Malého, otištěného v časopise Minerál č.3/97, se oblast výskytu dřev nachází v prostoru zhruba vymezeném městy Opočnem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Další nálezy jsou hlášeny i z okolí Rychnova nad Kněžnou a nechá se předpokládat, že oblast jejich výskytu bude mnohem větší.

Na dvou, namátkově vybraných polích SV od Jaroměře, bylo možné najít poměrně snadno drobné i větší kusy dřev a to hlavně v místech, kde byla na první pohled patrná velká koncentrace omletých, různě velkých kusů hornin.

Většina valounů je tvořena křemem a nebo horninami podobnými žule a amfibolitu. Kromě již zmiňovaných dřev se méně často nechají najít také křemenné hmoty, které by bylo možné nazvat jaspisem a nebo jaspisoachátem.

Zkamenělá dřeva jso několika druhů a ruzných barev od černé přes šedohnědou, hnědou až po hnědočervenou a okrovou. Ve zmiňovaném článku byly tyto dřeva hrubě určeny jako auraukarity a psaronie. Protože já osobně se o zkamenělá dřeva nezajímám a také se v nich nevyznám, požádal jsem o jejich určení jednoho z předních českých odborníků - amatérů, sběratele Dr. Bořka Zasadila. Po provedení výbrusů a jejich určení se můžete (možná) těšit na další pokračování tohoto příspěvku.

17x10 cm


12x10 cm

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email