Vedle běžně používaných šperkových kamenů - především minerálů - hledají se stále nové suroviny pro zpestření a oživení trhu. Jednou z netradičních, vzhledově však velmi atraktivních a u nás doposud opomíjených surovin jsou horniny. Ano - horniny. Horniny, které ve starověku i novověku byly používány nejen jako výtečný dekorační a sochařský materiál, nebo velmi kvalitní surovina na výrobu galanterního zboží, ale i jako šperkové kameny.

Největšího uplatnění dosáhly některé druhy mramorů, uplatnily se i serpentinity, porfyry, a další. S řadou hornin majících přinejmenším stejné kvality se můžeme setkat i na území Slovenska. S výjimkou travertinů je zatím jejich využití minimální, a to je škoda. Příkladem může být, opakovaně popisovaný východoslovenský obsidián. V Čechách byl jako šperkový kámen v osumdesátých letech úspěšně využit družstvem umělecké výroby Granát v Turnově (Ďuďa 1976, Illášová a Turnovec 2003). Po rozdělení republiky se u nás jeho zpracováním nikdo nezabývá. V případě serpentinitů, na které chceme upozornit, je situace obdobná.

Na Slovensku je celá řada nalezišt s dokonale vybarvenými a strukturně velmi působivými serpentinity, zejména v oblasti Spišskogemerského rudohoří (např. Banková, Kobeliarovo apod.). Vedle běžných serpentinitů, označovaných v odborné literatuře jako jednotné, lze na některých lokalitách najít, a selektivním sběrem nebo těžbou získat, i zajímavé partie s vyrostlicemi. Jde o efektní materiály, kde ze základní hmoty horniny zelené barvy vystupují buď perleťově lesklé vyrostlice bronzitů, nebo červená zrna granátů. Podobné typy hornin (vyznačující se současně velmi oblíbenou módní zelenou barvou) se ve světě běžně využívají. Zkušenosti z Ruska, Německa, USA, a dalších států, kde jsou tyto horniny k umělecké výrobě úspěšně používány, nás opravňují zařadit slovenské serpentinity k perspektivním surovinám pro galanterní, dárkový i šperkařský průmysl.

Ověřeny jsou i optimální způsoby opracování. Na rozdíl od minerálů je u hornin vhodné využívat je zpracované do větších plochých destiček, nebo kabašonů. Některé vhodné partie serpentinitů lze i tamblerovat. Se vzorky technologicky ověřovanými a zpracovanými v osmdesátých letech minulého století ještě v rámci československého výzkumného úkolu Drahé kameny, je možno se seznámit v košickém muzeu.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email