Petr Jakeš (2. května 1940, Břehy, okr. Pardubice - 29. listopadu 2005, Praha), PhD., CSc., byl český geolog a geochemik, docent Univerzity Karlovy, zabývající se mj. geochemickými a vulkanickými procesy na Zemi i na nebeských tělesech, výzkumem meteoritů a měsíčních hornin. V letech 1957 až 1962 vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Karlovy university. Poté pracoval v Geologickém ústavu ČSAV v Praze. V období částečného uvolnění na konci šedesátých let pokračoval od r. 1967 na Australian National University (ANU, Australská národní univerzita) v Canbeře v Austrálii a později též v Japonsku v postdoktorandském studiu, kde získal titul PhD. za práci o vulkanické činnosti v jihozápadním Pacifiku. V letech 1970 až 1972 pracoval jako vědecký pracovník v Lunar Science Institute (LSI, Ústav pro vědy o Měsíci, nyní LPI, Lunar and Planetary Institute) v texaském Houstonu v USA.

Tato instituce, založená americkou Národní akademií věd (NAS, National Academy of Sciences) jako součást USRA (Universities Space Research Association), provozovala pro organizaci NASA mj. laboratoř LRL (Lunar Receiving Laboratory), v níž procházely vzorky hornin přivezené v rámci programu Apollo karanténou. V LSI se dr. Jakeš účastnil analýzy těchto vzorků, zejména pak těch, které byly získány na Měsíci v rámci expedic Apollo 14 a 15.

Po návratu do Československa v r. 1972 byl z politických důvodů propuštěn z ČSAV. Získal zaměstnání v Ústředním ústavu geologickém v Praze, nejdříve jako geolog mapér, pak jako vědecký pracovník, později jako náměstek ředitele pro geologický výzkum. Počátkem 90. let 20. stol. začal učit na Přírodovědecké fakultě UK (PřF UK) v Praze. Často se vracel také do LPI do Houstonu, kde byl členem jeho vědecké rady. Do r. 2001 byl členem vědecké rady mezinárodního programu IGCP (International Geological Correlation Programme) a předsedou jeho 3. pracovní skupiny pro ložiska minerálů, petrologii, vulkanologii a geochemii. Byl také jedním z šesti světových vědců, kteří navrhli uspořádání Mezinárodního roku planety Země (IYPE -International Year of the Planet Earth), který by se měl uskutečnit v roce 2008. V poslední době pracoval jako vědecký pracovník Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK.

Kromě mnoha desítek původních vědeckých prací z oboru geologie, vulkanologie, geochemie a planetologie je autorem řady populárněvědeckých a cestopisných knih. Někeré z nich byly přeloženy i do jiných jazyků. V r. 1999 pojmenovali astronomové M. Tichý a Z. Moravec planetku (10170) 1999 DA1, objevenou na observatoři Kleť, na jeho počest jménem Petrjakeš. V r. 2000 mu byla udělena "Cena Akademie věd ČR za popularizaci vědy".

Dílo:

Za sopkami Pacifiku / Petr Jakeš . - Praha : Orbis, 1975. - (Cesty).
Létavice a lunatici / Petr Jakeš. - Praha : Mladá fronta, 1978. - (Kolumbus ; Sv. 81).
Planeta Země / Petr Jakeš. - Praha : Mladá fronta, 1984. - (Orbis pictus ; Sv. 2.).
Jakeš, K vulkanam Tichogo okeana / Petr Jakeš ; Sokraščennyj perevod s češskogo
Za sopkami Pacifiku. - Moskva : Nauka, 1984. - (Rasskazy o stranach Vostoka)
L'Universe et la Terre / Josip Kleczek, Petr Jakeš. - Paris : Cercle d'Art, 1985.
Posłańcy kosmosu / Petr Jakeš ; Z języka czeskiego Létavice a lunatici. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. - (Omega ; No 398). - ISBN 83-214-0477-4
The Universe and Planet Earth / Josip Kleczek, Petr Jakeš. - London : Octopus Books, 1987.
Cesty za Hefaistem / Petr Jakeš ; Jan Jeník. - Praha : Panorama, 1989. - (Knihy o přírodě). - ISBN 80-7038-060-8
Tahák z fyziky a chemie / Petr Jakeš, Milan Dvořák. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1993. - ISBN 80-85808-11-0
Tahák z fyziky a chemie / Petr Jakeš, Milan Dvořák. - 1. vyd.. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1993. - (Tobík). - ISBN 80-901232-6-0
La Terre, planete vivante / Petr Jakeš ; traductions française Planeta Země. - Paris : Gründ, 1994. - (Approches de la nature). - ISBN 2-7000-1556-8
Geologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / Petr Jakeš. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - (Natura). - ISBN 80-86034-30-5
Příručka k učebnici přírodopisu Geologie pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií / Petr Jakeš, Miroslav Maleninský. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. - (Natura). - ISBN 80-86034-31-3
Vlny hrůzy : zemětřesení, sopky a tsunami / Petr Jakeš, Jan Kozák. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. - ISBN 80-7106-772-5

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email