V sobotu 28. ledna se v Praze uskutečnil 3.ročník „amatérské burzy minerálů“. Výstava probíhala, jako i v minulých letech, v prostorách ZŠ Brigádníků ve stejnojmenné ulici (Praha 10). Organizátory akce jsou PhDr.Michal Glykner a Mineralogická sekce Společnosti Národního muzea. Výstava byla pro veřejnost zahájena v 9.00 hod (od 7.30 instalace) a ukončena byla odpoledne ve 14.00 hod.

Burza je pojata jako akce pro sběratele a obdivovatele minerálů nikoli prezentace velkých firem a výrobců šperků. Na rozdíl od ostatních mineralogických burz v Čechách a na Moravě jsou zde k vidění (a ke koupi a k výměně) pouze minerály v surovém stavu, případně vyleštěné acháty. Zcela byly vyloučeny různé šperky, sypané písky, magické sošky, léčivé amulety, cinkátka a podobné zboží, což lze brát z pohledu sběratelů nerostů jako pozitivní fakt. Toto se částečně odrazilo na počtu vystavovatelů na prvních ročnících této burzy. V letošním roce se však zúčastnilo více než 40. vystavovatelů, kteří zaplnili čtyři školní třídy. Zde je třeba připomenout, že maximální plocha na jednoho vystavovatele činí dvě školní lavice při poplatku: jedna lavice=50 Kč. Toto omezení má za účel nastavit rovné podmínky všem vystavovatelům a dává šanci i drobným sběratelům, pro které je účast na velkých akcích, vzhledem k rostoucím cenám za výstavní místo, finančně neúnosná. Třídy jsou dostatečně osvětleny velkými okny a zářivkami u stropu. Žádné další individuální osvětlení není povoleno. Burza byla poměrně dobře propagovaná v místních sdělovacích prostředcích, na plakátech, popřípadě na internetu. Účelné byly i směrovky v sousedních ulicích a u zastávek MHD. Také už se začíná „zažívat“, takže letos přišlo cca 300 návštěvníků, mezi nimiž byli například i známý mineralog Doc. RNDr. Jan H. Bernard CSc., nebo Prom.geol. Petra Burdová a RNDr. Milan Fišera z mineralogicko-petrogického oddělení Národního muzea. Cena vstupenky pro návštěvníky činila 20, respektive 15 Kč.

Kvalita vystavovaných vzorků byla většinou průměrná a převažovaly minerály z Čech a Moravy. Tomu odpovídaly i ceny a nebyl problém pořídit pěkné vzorky do 50 Kč. Cennějších ukázek nebylo mnoho, ale i zde lze proti minulým ročníkům pozorovat zlepšení. Za zmínku stojí zajímavé ukázky nerostů z Maroka, především krystalované vanadinity, baryty a wulfenity z lokality Mibláden, dále vzorky Ag-minerálů z dolu Imiter, nerosty z dolu Bou Azzer: skutterudity, erytriny a pěkně růžové Co- kalcity, bohaté vzorky linaritu z lokality Goulmina nebo pěkné křemenné geody z Vysokého atlasu. Zajímavá byla rovněž vystavovaná kolekce minerálů z pegmatitových lokalit z Norwka. Byly zde mimo jiné: gadolinit, allanit nebo niobit. Na výstavě vzbudil pozornost rovněž pěkný achát z Doubravic. Také bylo k vidění několik hodnotných vzorků z našich klasických lokalit skutterudity a argentiny z Měděnce, hezké prehnity z Markovic, granáty a magnetity z Jeseníků nebo zeolity z Krušných hor. Mimořádně hodnotná byla ukázka johanitu z Jáchymova, srovnatelná se vzorkem v expozici Národního muzea.

Mineralogická burza v ZŠ Brigádníků patří ke zdařilým akcím, které stojí za návštěvu a nezbývá než popřát organizátorům, aby i do budoucna udrželi „sběratelský charakter“ této burzy, který ji dělá výjimečnou.

Kvalita vystavovaných minerálů: ***--
Organizace: *****
Návštěvnost: ***--
Počet vystavovatelů: ***--
Podíl minerály/šmuky: *****
Prostory a dostupnost: ****-

Ing. Václav Zemek, Domašín

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email