Burza se uskutečnila v sobotu 21. dubna a oficiální název zní: „Mezinárodní setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosílií“. Jako již tradičně akce probíhala v prostorách Domu kultury od 7.00 do14.00 hod (pro veřejnost od 9.00 hod). Burza je obvykle pořádána dvakrát do roka, zpravidla v dubnu a v září.

Hlavní výstavní prostory jsou v prvním patře a to: hlavní sál, malý sál a vestibul. Další stolky jsou pak ve druhém poschodí na galerii. Nevýhodou je, že vystavovaný materiál je třeba vynášet po schodech od parkoviště do budovy a pak do prvního, případně druhého patra. Výtah k dispozici není. Výstavní místnosti jsou prostorné většinou s dostatkem venkovního světla a výstavní plochy přehledně označené. Vystavovatelé navíc od organizátorů s předstihem poštou obdrží „umístěnku“ ke svým výstavním plochám. Návštěvníci výstavy mohou parkovat hned před Domem kultury (toto parkoviště však už bývá před 8 hodinou obsazeno) nebo o sto metrů dále na parkovišti u silnice. Co se týče cen výstavních ploch patří příbramská burza k těm příznivějším – 1 stolek cca 100 Kč. V poschodí, kde se koná burza, je i občerstvení a toalety

Burza patří mezi tradiční a „zaběhlé“, přesto by neuškodilo burzu více zviditelnit a přilákat nové návštěvníky (například umístit poutače ve městě a na příjezdových komunikacích), vždyť co do počtu vystavovatelů patří burza k největším u nás. Příbramské burzy se účastní více jak 100 vystavovatelů (a to i zahraničních) a přichází cca 1000 návštěvníků. Na poslední výstavě však vlivem pěkného počasí byla účast poněkud menší.

Z vystavovaných materiálů převládaly minerály. Bohužel i zde je patrný trend rozšiřování ploch se „šmuky“, i když není tak výrazný jako na jiných burzách. Dá se říct, že na příbramské burze je stále ještě velký podíl amatérských sběratelů, což je velmi pozitivní. Co potěší méně je fakt, že k vidění (a koupi) nebylo mnoho kvalitních vzorků a z hlediska sběratelské hodnoty předváděných minerálů byla burza v Příbrami spíše průměrná. Na druhou stranu si však musíme uvědomit, že možnost získání vzorků z klasických mineralogických lokalit v Příbrami a okolí je v současnosti omezená. A tak se na burzy dostávají vzorky „ze zásob“ z období těžby a nebo vzorky získané z haldového materiálu opuštěných dolů.

Co tedy bylo na příbramské burze z kamení k vidění? Ze zahraničních lokalit zde bylo několik pěkných vzorků z Číny (scheelity, fluority, inesity), pár kvalitních betechtinitů z Džezkazganu, několik zajímavých vzorků rudních minerálů z Dalněgorska (pyrhotin, bornit). Za zmínku stojí také pěkná ukázka anapaitu z Kerče a také hezké krystalované dravity z Austrálie. Nabízeny byly také ametystové geody z Brazílie za bezkonkurenčně nízké ceny (patrně výprodej). Z českých a moravských lokalit byly vystavovány například pěkné záhnědy a skoryly z „Vysočiny“ a především několik hodnotných ukázek dyskrazitu a ryzího stříbra z uranového ložiska z Příbrami. Tyto kvalitní ukázky z uranových dolů se však cenově pohybovaly v řádech desetitisíců korun a lepší už to patrně nebude. Z ostatních kamenů byly vidět například vzorky sekundárních i primárních rudních minerálů („haldové kvality“) z příbramských hald. Celkem pěkné byly i vzorky prehnitu z Markovic

Závěrem můžeme říct, že příbramská burza rozhodně stojí za návštěvu a to jak pro sběratele, tak i pro nesběratele.

   
&nbst;Kvalita vystavovaných vzorků:  ****-
 Organizace/propagace:  ****-
 Návštěvnost:  ****-
 Podíl minerály/šmuky:  ****-
 Prostory a dostupnost:  ****-
Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email