Minerály rudních žil mívají často využití ve šperkové výrobě. Krystaly záhnědy či ametystu, ale i čiré kasiterity a sfalerity jsou efektním doplňkovým materiálem vybíraným při těžbě. Na příbramsku, v klasickém rudním revíru ve středních Čechách, se ke krystalovaným formám přiřazovaly partie kolomorfního křemene s přírůstkovými zónami a zajímavou barevností. Je škoda, že po ukončení zdejší těžby polymetalů i uranu, se s těmito materiály setkáváme pouze v soukromých sbírkách.

Chtěl bych na tomto místě připomenout materiál komerčně označovaný jako "Vrančický jaspis". Jde o kolomorfní křemennou hmotu zabarvenou v odstínech žluté, červené a hnědé barvy s jejím nepravidelným střídáním (obr 1). Ložisko Vrančice bývalo v 16. století významným producentem stříbrných rud, předčilo ve své době i březohorský revír. Po vyčerpání stříbra se ukázalo, že zde lze těžit sulfidické polymetalické rudy Pb, Zn a Cu. Šachta Alexandr byla jednou z posledních kde Rudné doly Příbram na konci minulého století ukončily těžbu. Nicméně ještě před ukončením těžby byly odsud cca 2 tuny kolomorfního křemenného materiálu vytěženy pro družstvo Granát Turnov (Turnovec 1985).

Zpracovatelnost této netradiční suroviny se ukázala jako velmi dobrá. Výhodou je její homogenita, přítomnost jen malého množství trhlin a konečně dokonalá leštitelnost. Z hezky zbarvených partií se brousily jak kabašony, tak i tabulkovce a nejrůznější závěsy. Ukázalo se, že je vhodná i pro plastické broušení. V současné době je již většina této suroviny zpracována a šperkový sortiment tuzemských kamenů je o ní ochuzen. I přesto ale stojí za připomenutí. Je totiž příkladem, kdy byla doprovodná surovina, vystupující v alterované zóně rudní žíly Pošepný objevena, alespoň částečně vytěžena a zpracována.

obrázek jaspis z vrancic

Obr. 1 - Ukázka kusového "vrančiského jaspisu" společně s vybroušeným tabulkovcem (foto.Turnovec)

obrázek opracovany jaspis vrancice

Obr. 2 - Detail vybroušeného tabulkovce (foto.Turnovec)

Literatura:
Turnovec I. (1985): První zkušenosti s těžbou tuzemských šperkových surovin. Hornická Příbram, Drahé kameny, s. 16-30, Příbram

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email