(37°24'S , 1°40'Z : Mina Rica (důl Quien Tal Pensara), Pilar de Jaravia, Sierra del Aguilon, provincie Almeria, Španělsko)

Před nějakým časem jsem čtenáře webu mineral.cz seznámil s přírodní dutinou, vyplněnou obřími krystaly sádrovce, z dolů Naica v Mexiku. Vzhledem k tomu, že článek má poměrně mnoho čtenářů, za tak krátkou dobu od jeho publikování, rozhodl jsem se potěšit všechny zájemce o fenomén obřích krystalů dalším výtvorem přírody, tentokrát evropské provenience a to geodou obřích rozměrů z dolů Mina Rica ve Španělsku. Vzhledem k tomu, že pramenů psaných mé osobě srozumitelným jazykem není mnoho, omluvte prosím stručnost tohoto článku a také sníženou kvalitu fotografií – lepší zkrátka k mání nejsou.

Doly Mina Rica

Doly Mina Rica se nacházejí poblíž pobřeží středozemního moře v španělské provincii Almeria, nedaleko města Pilar de Jaravia. Jedná se o historicky poměrně úspěšné a výnosné doly na železo, olovo a stříbro, které svoji produkci vyvážely především do Anglie a Německa. Přesto byly tyto doly v roce 1970 uzavřeny.

Historie objevu geody

Po uzavření dolů v r. 1970 někteří z místních horníků a drobných podnikatelů nepřestali věřit v jejich bohatství a nakonec započali na vlastní náklady v průzkumu starých báňských prací, částečně i z důvodů zisku mineralogicky atraktivních vzorků. Za svoji důvěru byli odměněni v prosinci 1999 na evropské poměry pozoruhodným objevem geody vyplněné velkými krystaly čistého sádrovce. Přestože horníci tento objev tajili, Javier Garcia-Guinea tuto geodu představil vědeckému světu už v březnu roku 2000.

obrázek geoda obřích rozměrů

Pohled do vnitřku geody
Zdroj: internet

Geoda

Geody vyplněné krystaly jsou poměrně běžným geologickým fenoménem, především ve vulkanických horninách. V chladnoucí magmatické hmotě docházelo k uvolňování plynových bublin různých rozměrů, které byly následně „uvězněny“ v chladnoucí hornině a daly tak základ k tvorbě geod. Během času začaly do těchto dutin, většinou kulového nebo eliptického tvaru, pronikat hydrotermální roztoky, ze kterých se usazovala minerální výplň těchto bublin. V ideálním případě byl čas, teplota, tlak a množství hydrotermálního fluida v takové rovnováze, že docházelo ke krystalizaci minerálů a tím ke tvorbě vlastní geody.

Takovýchto geod existuje v magmatických horninách nepočítaně (např. světově známé geody ametystu z Minais Gerais v Brazílii, nebo i naše Podkrkonošské), ale jen málo kdy dosáhnou gigantických rozměrů tak jak se to povedlo právě ve Španělsku.

Zmiňovaná geoda, ke které se lze dostat pouze velmi namáhavou cestou opuštěnými úzkými štolami a poruby, má vnitřní délku 8 m a šířku 2,6 m při výšce 1,7 m v jejím středu. Vnější tvar připomíná téměř dokonalé podlouhlé vejce o délce zhruba 10 m. Výplň je tvořena ledově čirými krystaly sádrovce o průměrné velikosti 0,5 m. Největší krystal této geody má délku přibližně 2,5 m. V některých krystalech jsou vidět kapalné uzavřeniny původního hydrotermálního fluida. Přestože je z tohoto dolu popisována řada minerálů i ve sběratelsky atraktivních vzorcích, je výplň této geody monominerální.

obrázek geoda obřích rozměrů - nákres

Nákres a rozměry geody
Zdroj: internet

Současnost

V průběhu několika minulých let byla „Gran Geoda“ zkoumána skrz na skrz různými španělskými geology a mineralogy a bez nadsázky by se dalo říci, že se jedná v současné době o jednu z nejlépe zdokumentovaných geod, které existují, nebo lépe, jsou známy. Přestože rozměry geody jsou ohromující, bylo zjištěno, že již malé množství návštěvníků dokáže svým pobytem v jejích prostorách zvýšit vlhkost vzduchu z 65% téměř na 100%. Díky rozpustnosti sádrovce ve vodě, není tato vlhkost pro další osud geody přijatelná, proto bylo prozatím upuštěno od plánovaného zpřístupnění tohoto přírodního díla návštěvníkům a vstup je povolen pouze vědeckým pracovníkům.

obrázek geoda obřích rozměrů

Průzkum a dokumentace geody
Zdroj: internet

Minerály popsané z dolů Mina Rica

Baryt, bournonit, celestin, dolomit, epsomit, kalcit, pyrit, sádrovec, siderit.

Další informace a zdroje článku

es.geocities.com
giantcrystals.strahlen.org
www.bocamina.com
news.bbc.co.uk

Pár slov závěrem

Případné návštěvníky a sběratele mineralogických „suvenýrů“ bych jen na okraj rád upozornil, že geoda a prostory dolů jsou hlídány španělskou policií a finanční postihy za nerespektování zákazu vstupu jsou poměrně vysoké.

Standa Švadlenka


Poznámky autora: Stejně jako v minulém článku na téma obřích krystalů platí, že se jedná o informace získané z ES a EN zdrojů a mohou částečně odporovat skutečnosti. A opět platí, že jakoukoli podnětnou připomínku či opravu rád do textu zapracuji.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email