Pozvánka na vzpomínání při příležitosti 50 let od hlavních objevů

Objevy v Bozkově z konce padesátých let minulého století budou připomenuty v pondělí 17. září, od 17 hodin, přednáškou spojenou s výstavou fotografií v Libereckém Kulturním a společenském centru Lidové sady 425, Liberec – Staré město (za zoologickou zahradou)

Nejen aktivní jeskyňáře a pamětníky průzkumných a zpřístupňovacích prací, ale i všechny milovníky přírodních krás zveme na přednášku a výstavu fotografií dokumentujících objevení Bozkovských dolomitových jeskyní i jejich podzemních krás, které od roku 1969 lákají turisty (a těch ročně není málo).

Organizátory akce konané za podpory Ministerstva kultury a Libereckého kraje, jsou Správa jeskyní ČR - Bozkovské dolomitové jeskyně, Krasová sekce České speleologické společnosti, Sdružení fotografů KONTAKT Euroregionu Nisa a fotoklub SAFÍR Turnov. Výstava bude otevřena do konce září.

Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957

Padesát, či dokonce šedesát let představuje dvě generace nebo nadprůměrnou délku aktivního života jednotlivce. Tolik tedy uplynulo od objevu a následného odkrytí celých Bozkovských dolomitových jeskyní. Popisovat jeskyně a jejich současný provoz je na tomto místě zbytečné, odkazuji na Sborník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR z roku 1997 věnovaný Bozkovským a dalším jeskyním zdejší oblasti.

obrázek bozkov

Úplné začátky spadají do roku 1947, kdy se v lůmku „Na vápenci“ po odstřelu objevila dutina, dále zavalená. V tomto místě začalo až v roce 1954 kutat několik bozkováků, nejčastěji Josef Kurfiřt, Richard Havel a Josef Dolenský s představou, že objeví jeskyně (podobné, jaké znali z Moravského krasu). Narazili na „Bludiště“, větší prostoru - plnou kamenných bloků, se spletí vzájemně propojených chodbiček. Hlavní objevy začaly až v roce 1957, kdy se bozkovským nadšencům skutečně podařilo proniknout do dutiny s krápníkovou výzdobou. Dostala název Jeskyně Překvapení.

obrázek bozkov

Objev z 21. září 1957 oznámili bozkováci Prezidiu ČSAV. To pověřilo výzkumem Krasovou sekci Společnosti Národního muzea. Vedoucím výzkumu se stal František Skřivánek. Do Bozkova vyrazili jeskyňáři v listopadu 1957. Hned první den se jim podařilo proniknout kamenitou ucpávkou z Jeskyně Překvapení do dalších prostor tzv. Listopadové jeskyně, kde byla také krápníková výzdoba.

obrázek bozkov

Výzkum Bozkovských dolomitových jeskyní byl na svou dobu skutečně avantgardní. Geologické mapování vymezilo rozsah zkrasovělé čočky dolomitického vápence. Byla použita elektrická odporová měření a měření elektrického potenciálu. Výsledkem měření byla mapa izolinií, která ukazovala výrazně vodivé zóny nad dutinami. Byla označena tři perspektivní místa a začalo se kopat. Na sklonku roku 1957 bylo objeveno největší podzemní jezero v Čechách - „Jezerní dóm“. Během ledna a února 1958 se podařilo proniknout do „Blátivé chodby“. Prokopáním třetí vytyčené anomálie pronikli jeskyňáři do vstupní části Nových jeskyní.

obrázek bozkov

V té době jezdili jeskyňáři z Prahy do Bozkova každou sobotu. Během víkendových výprav zmapovali všechny známé jeskynní prostory. Už v roce 1961 bylo jasné, že Bozkovské jeskyně jsou dostatečně atraktivní pro zpřístupnění. Jejich poloha mezi Českým rájem a Krkonošemi dávala naději na slušnou a trvalou návštěvnost. Zhotovené mapy a plány se staly podkladem pro zpřístupňovací práce. Ty byly dokončeny na konci roku 1968. 2. května 1969 byly jeskyně slavnostně otevřeny pro veřejnost. Od roku 2006 jsou součástí státní příspěvkové organizace, která zajišťuje provoz zpřístupněných jeskyní v České republice.

Po padesáti letech od realizace průzkumu si zaslouží připomenout alespoň některé z těch, kteří se o jeskyně a jejich zpřístupnění zasloužili. Někteří mezi námi již nejsou, mezi nimi hráli hlavní roli bozkovský nadšenec a objevitel Jeskyně Překvapení Josef Kurfiřt a neúnavný propagator jeskyní František Tichánek. Větší část protagonistů, pražských jeskyňářů, účastnících se objevů, je v důchodu. Jsou to vedoucí výzkumných prací František Skřivánek a jeho zástupci František Králík a Bohumil Kučera. Z těch, co po roce 1968 žili v zahraničí vzpomeňme alespoň prof. Jiřího Kuklu, který se potápěl v bozkovském podzemním jezeře léta před tím, než se v New Yorku v Lamonth-Dohertyho laboratoři stal expertem na výzkumu výkyvů klimatu čtvrtohor či geofyzika Karla Valáška, který elektrickými měřeními umožnil vytipovat místa odkud se proniklo do Jezerního dómu a dalších prostor. Ten po odchodu z republiky pracoval jako geofyzik v Kanadě.

obrázek bozkov

obrázek bozkov

obrázek bozkov

Bozkovské dolomitové jeskyně patří k nejnavštěvovanějším přírodním zajímavostem našeho kraje, v severních Čechách jsou jedinými veřejnosti přístupnými jeskyněmi. V létě roku 1991 přivítaly tyto jeskyně miliontého návštěvníka, v roce 2006 pak dvoumiliontého.

Těšíme se na setkání v pondělí 17. září 2007 v 17,00 v přednáškovém sále Libereckého kulturního centra Lidové sady 425, Liberec – Staré město (za zoologickou zahradou).

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email