Díky laskavosti docenta Jiřího Zimáka z PF UP v Olomouci budou na těchto stránkách postupně zveřejňovány jím zpracocvané kvalitní studijní materiály, které si své čtenáře zcela jistě naleznou i zde v řadách především amaterských mineralogů.

Ve prvním studijním textu, který je věnován všeobecné mineralogii a který pro jeho rozsah bude rozdělen do několika samostatných článků, se budete moci seznámit s následujícím:

1. Mineralogie a její rozdělení

2. Strukturní a chemická krystalografie
2.1. Struktura krystalu a prostorová mřížka
2.2. Základní buňka
2.3. Reálné krystalové struktury
2.4. Zastupování atomů v krystalové struktuře
2.5. Krystalochemické vzorce
2.6. Polymorfie a polytypie

3. Morfologická krystalografie
3.1. Prvky omezení krystalu
3.2. Zákon o stálosti úhlu hran
3.3. Souměrnost krystalů, krystalová oddělení
3.4. Krystalové osní kříže, Weissovy, Millerovy a Bravaisovy symboly, jednoduché krystalové tvary a spojky, krystalové osní elementy
3.5. Krystalové soustavy
3.6. Habitus a typus krystalu
3.7. Zákonité krystalové srůsty

4. Vznik a vývoj krystalu
4.1. Nukleace
4.2. Mechanismus růstu krystalu
4.3. Defekty růstu krystalu

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email