Měď je nejzákladnějším materiálem v elektrotechnice. Vyjma drahých kovů se jedná o nejúčinnější vodič elektrické energie. 
 
Tento článek objasní cestu mědi od jejího získání, přes úpravu pro elektrotechnické účely, až po výrobu měděného drátu, který je dodáván do kabeloven.

 

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2021 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email