francisit - náhodný výběr vzorkú na prodej
francisit | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 1527 ::: francisit

francisit

francisit

francisitFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Francisite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Francisit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

francisitOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

francisitOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8IV/K.10-50
chemické složeníRRUFF (2002):
Cu3Bi(Se4+O3)2O2Cl
IMA (1998):
Cu3Bi(Se4+O3)2O2Cl
HOM:
Cu3BiO2(Se4+O3)2Cl
Fleischer:
Cu2+3Bi3+(SeO3)2O2Cl
tvrdost od - do3.0 - 4.0
hustota5.420
barvajablečně zelená
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypusvětleji jablečně zelená
lomlasturnatý
lesk-
štěpnostchybí
popsalPring, Gatehouse, Brirch
v roce1990
francisit

popis minerálu: (Pring a kol. 1990) - Cu3Bi(SeO3)2O2Cl, kosočtverečný. Vyskytuje se v stébelnatých až 0.25 mm dlouhých krystalech, protažených podle [010]. Na krystalech jsou nejvíce vyvinuté tvary {100}, {011} a {101}. Někdy tvoří kontaktní dvojčata podle {100} [1].

Na krystalech není patrná štěpnost, na úlomcích krystalů je patrný lasturnatý lom. Barvu má světle jablečně zelenou, vryp má světlejší jablečně zelený. Nerost je pleochroický od světle zelené do jasně zelené. T=3-4, h(vyp.) 5.42 [1].

Nazván podle Glyn Franis s kontribuce, která umožnila záchranu vzorků z lomu Iron Monarch. Minerál schválen IMA [1].

p: a=6.354, b=9.630, c=7.220, Z=2, Pmmn [1].

ch(m.s.): CuO 32.62(32.25-32.96), Bi2O3 35.75(34.98-36.99), SeO2 27.23(26.98-27.75), Cl 4.11(4.05-4.22), -O=Cl 0.93, ä98.78 (1).

op: n cca 1.79 [1].

v textu obr. strukt., obr., náčrt xx, IČ [1].

-----------------------------------------------------------------

CuKŕ-záření, Guinier-H?gova kamera 100 mm, Si-standart [1].

5.81 20 0 1 1

5.31 60 1 1 0

3.39 100 1 2 1

3.18 30 2 0 0

3.11 5 1 0 2

2.988 15 1 1 2

2.911 15 2 0 1

2.888 15 0 2 2

2.866 80 1 3 0

2.786 5 2 1 1

2.652 70 2 2 0

2.491 60 2 2 1

2.408 25 0 4 0

2.386 5 2 0 2

2.285 5 0 4 1

2.244 10 1 3 2

2.155 5 2 3 1

2.150 10 1 4 1

2.136 10 2 2 2

2.069 30 3 1 0

1.872 10 3 2 1

1.863 10 0 5 1

1.795 10 3 1 2

1.768 25 3 3 0

1.695 35 2 4 2

1.605 15 0 6 0

1.588 60 3 3 2

1.433 20 2 6 0

1.391 15 4 2 2

1.335 15 0 6 3

1.325 20 4 3 2

1.259 5 3 6 1

1.211 5 5 2 1

1.208 5 4 5 1Najdete v nabídce internetových obchodůfrancisitLOKALITY

Byl nalezen v zóně hydrotermální alterace v dutinách barytu.
Vyskytuje se v asociaci s chlorargyritem, ryzím bismutem, naumannitem, djurleitem a dalšími selenidy Bi, Ag a Cu [1].


francisitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 1990,75,s.1421-1425.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.694.
(3) 46-1352.a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-1990 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email