geigerit - náhodný výběr vzorkú na prodej
geigerit | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 1611 ::: geigerit

geigerit

geigerit

geigeritFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Geigerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Geigerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

geigeritOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

geigeritOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8VII/C.06-60
chemické složeníRRUFF (2002):
Mn2+5(AsO4)2(AsO3OH)2·10H2O
IMA (1998):
Mn2+5(AsO4)2(AsO3OH)2·10H2O
HOM:
Mn2+5(AsO4)2(AsO3OH)2·10H2O
Fleischer:
Mn2+5(As5+O4)2(As5+O3OH)2·10H2O
tvrdost od - do2.5 - 3.0
hustota3.050
barvarůžová, bezbarvá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypubílá
lom-
leskskelný až perleťový
štěpnostdokonalá podle {010} a paralelně s osou c
popsalGraeser, Schwander, Bianchi, Pilati & al
v roce1989
geigerit

popis minerálu: (Graeser a kol. 1989) - Mn5(H2O)8(AsO3OH)2(AsO4)2.2H2O, trojklonný. Geigerit tvoří drobné krystaly na hornině, které vzácně dosahují délky až 0.5 mm a pokrývají plochy řádově 1 cm2. Krystaly jsou destičkovité podle [010] s trojúhelníkovitým obrysem a rýhované paralelně s osou c, tvoří také masivní, jemnozrnné až vláknité agregáty do 1 cm [1].

Geigerit je dokonale štěpný podle {010} a zřetelně štěpný paralelně s osou c. Barvu má velmi málo intenzivní, je růžový. Jednotlivé krystaly jsou téměř bezbarvé. Lesk má skelný až perleťový, vryp bílý. Mikrotvrdost 105 resp. 115 kg.mm-2 (při 25 resp. 50 g), což odpovídá stupni 3 dle Mohse. H=3.05, (vyp. 3.00). Je opticky dvojosý (-), velmi slabě pleochroický od bezbarvé do růžové barvy s optickou orientací X÷b, Y÷a, Z÷c, v {010} Z/c=15ř, v {100} Z/c=6ř, absorpce Z>Y÷X, nefluoreskuje [1].

Nazván podle dr. Thomase Geigera z Wiesendangenu, které ve své doktorské prácí zpracovával ložisko Mn-rud u Falotty [1].

p: a=7.944, b=10.691, c=6.770, ŕ=80.97ř, á=84.20ř, +=81.85ř, Z=1, P-1 [1].

ch (5 an.): CaO 0.08-0.14, MnO 39.17-40.44, As2O5 49.38-50.57, H2O 8.87-11.15 (dopočet do 100%) [1].

op: Np=1.601, Nm=1.630, Ng=1.660 (při 589nm), 2V=89ř (vyp) [1].

v textu IČ, struktura, obr., xx [1].

-----------------------------------------------------------------

Debye-Scherrer, Mn filtr, FeKŕ záření [1].

10.45 100 0 1 0

7.85 13 1 0 0

5.94 3 1 -1 0

5.28 7 0 1 -1

4.89 12 1 0 -1

4.41 4 1 1 -1

3.92 9 2 0 0

3.837 9 2 1 0

3.507 21 2 0 1

3.340 20 0 0 2 2 2 0

3.158 4 1 0 2

3.051 24 0 1 -2

3.011 17 0 2 2

2.961 6 2 -2 0

2.866 8 1 -3 -1

2.786 14 2 3 0

2.691 9 1 -2 -2

2.448 7 2 0 -2

2.015 5 1 -2 -3

1.9755 5 3 -3 0

1.6844 5 3 -1 3Najdete v nabídce internetových obchodůgeigeritLOKALITY

Vyskytuje se v manganových rudách u Falotty (kanton Grisons, Švýcarsko) spolu s brandtitem, sarkinitem, grischunitem, bergslagitem, manganberzeliitem aj [1].


geigeritLITERATURA

(1) Amer. Miner. 1989, 74, No.5-6, p.676-684.
(2) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.587).
(3) 45-1347.a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

 
Galerie NEROSTY.CZ
fluorit
https://www.nerosty.cz/mini/14838.jpg
karneol
https://www.nerosty.cz/mini/14634.jpg
amazonit
https://www.nerosty.cz/mini/14840.jpg
 

MINERÁL.CZ
©1999-1989 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email