a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 293 ::: amosit

amosit
amosit
amositFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8 chemické složení
chemické složení *obch. ozn. amfibolů tvrdost od - do hustota od - do barva
krystalická soustava barva vrypu-
lom- lesk- štěpnost- popsalHall v roce1918 amosit

klasifikace - Strunz (
amositLOKALITY

obchodní název druhu azbestu z Transvaalu, převážně ferogedrit.


amositLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.55.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-1918 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email