rorisit - náhodný výběr vzorkú na prodej
rorisit | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 3827 ::: rorisit

rorisit

rorisit

rorisitFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Rorisite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Rorisit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

rorisitOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

rorisitOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8III/D.10-65
chemické složeníRRUFF (2002):
CaClF
IMA (1998):
CaClF
HOM:
CaFCl
Fleischer:
CaFCl
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota2.780
barvabezbarvá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypubílá
lomlasturnatý
lesksilný skelný
štěpnostvýteřná podle (001), dokonalá podle (110)
popsalČesnokov, Nišanbajev, Baženova
v roce1990
rorisit

popis minerálu: (Česnokov a kol. 1990) - CaFCl, čtverečný. Rorisit tvoří až 1mm velké krystaly, které jsou lístečkovité až tence tabulkovité. Některé tabulky jsou dokonale omezené pravoúhlými hranami, někdy mají čtvercový obrys. Na krystalech byly vedle největší plochy {001} nalezeny drobné lesklé plochy {111} a {110}. Mnoho tabulek má lesklý zaoblený povrch bez dobře omezených ploch [1].

Krystaly rorisitu jsou bezbarvé a průhledné, jsou silně skelně lesklé a mají bílý vryp. V UV světle (360nm) slabě fialově svítí. T=2, h= 2.78 (vyp. 2.94). Štěpnost má výtečnou podle {001} a dokonalou podle {110}. Je křehký, ale tenké štěpné lístečky jsou nepatrně ohebné. Lom má lasturnatý, je opticky jednoosý (-) [1].

Rorisit je hygroskopický, na vlhkém vzduchu průhledné krystaly matní a pokrývají se kapkami bezbarvé kapaliny (roztok CaCl2) a mění se na fluorit. Obdobně se rozkládá ve vodě, v HCl a HNO3 se okamžitě rozpouští. Snadno se taví a zbarvuje plamen červeně (Ca), v baničce se taví v bezbarvou kapalinu [1].

Název z lat. roris = rosa, na vlhkém vzduchu se pokrývá kapičkami [1].

p: a=3.890, c=6.810, Z=2, P4/nmm (dle analogie se syntetickou fází) [1].

ch: Ca 38.94, Mg 3.63, Cl 34.24, F 23.29, ä100.10 [1].

op: No=1.668, Ne=1.635 [1].

v textu obr. xx [1].

-----------------------------------------------------------------

Dron 2.0, CuKŕ- monochromátor [1].

6.81 45 0 0 1

3.396 30 0 0 2

2.741 15 1 1 0

2.557 100 1 0 2

2.267 35 0 0 3

2.138 32 1 1 2

1.960 15 1 0 3

1.942 22 2 0 0

1.750 4 1 1 3

1.704 2 0 0 4

1.686 3 2 1 1

1.560 32 1 0 4

1.549 13 2 1 2

1.449 5 1 1 4

1.381 3 2 1 3

1.363 25 0 0 5

1.287 4 1 0 5

1.217 8 2 1 4

1.157 2 3 1 2

1.136 8 0 0 6

1.117 3 2 0 5Najdete v nabídce internetových obchodůrorisitLOKALITY

Byl nalezen r.
1988 v kousku zkamenělého dřeva na haldě dolu 45 v Čeljabinské uhelné pánvi (Ural, Rusko).
Vyskytuje se spolu s fluoritem, periklasem a troilitem.
Schválen IMA [1].


rorisitLITERATURA

(1) ZVMO 1990, 119, No.3, p.73-76.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.698-699.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.480.a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-1990 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email