werdingit - náhodný výběr vzorkú na prodej
werdingit | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 4786 ::: werdingit

werdingit

werdingit

werdingitFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Werdingite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Werdingit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

werdingitOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

werdingitOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8VIII/B.31-50
chemické složeníRRUFF (2002):
Mg2Al14Si4B4O37
IMA (1998):
Mg2Al14Si4B4O37
HOM:
(Mg,Fe2+)2Al14B4Si4O37
Fleischer:
(Mg,Fe2+)2Al12(Al,Fe3+)2Si4(B,Al)4O37
tvrdost od - do7.0 - 7.0
hustota3.040
barvamedově hnědožlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypužlutavě bílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostslabá, až jen odlučnost
popsalMoore, Water, Niven
v roce1990
werdingit

popis minerálu: (Moore, Waters, Niven 1990) (Mg,Fe)2Al14Si4B4O37, trojklonný. Tvoří maximálně 3 mm velká zrna, často dvojčatí paralelně s osou c. Jednotlivá vyseparovaná zrna jsou průhledná, medově hnědožlutá se skelným leskem a lasturnatým lomem. Má slabou prizmatickou štěpnost nebo odlučnost, vryp má žlutavě bílý. T=7, h=3.04 (vyp. 3.07) [1].

Nejeví fluorescenci v UV, opticky je dvojosý (-), má zřetelnou disperzi r>v, má také pozorovatelnou horizontální disperzi, je pleochroický X a Z - bezbarvá, optická orientace Z=c [1].

Nový minerál byl objeven v granulitové fácii v Namaqualandském metamorfovaném komplexu v Bok se Puts, Namaqualand, JAR. Vyskytuje se v asociaci s kornerupinem a grandidieritem v sillimanitem a hercynitem bohatých pásmech v komplexu břidlic.

Nazván podle dr. Grntera Werdinga z Institutu pro mineralogii, Ruhr-Universit?t, Boehum, Německo. Schválen IMA [1].

p: a=7.995, b=8.152, c=11.406, ŕ=110.45o, á=110.85o, +=84.66o, Z=1, P1 [1].

ch: MgO 4.46, FeO 5.06, Al2O3 59.49, TiO2 0.05, SiO2 19.83, B2O3 10.19, ä 99.08 [1].

op: ŕ=1.614, á=1.646, +=1.651, 2V=33o, vyp. 42o [1].

-----------------------------------------------------------------

difraktometr Enraf-Nonius CAD4 s grafitovým monochromátorem, MoKŕ

záření (0.7107 +) [1].

5.433 80 1 -1 0

5.226 100 1 1 0

4.979 75 0 0 2 1 1 -2

3.690 20 1 -1 -2 0 2 -2

3.652 15 1 -1 2 2 0 -2

3.437 30 1 -2 0

3.392 50 2 -1 0

3.342 10 1 2 0

3.299 30 2 1 0

2.846 30 1 1 -4 1 -1 -3 2 2 -1

2.708 60 2 -2 0

2.612 30 2 2 0 2 -1 2

2.520 30 0 2 -4 2 0 -4

2.427 10 1 -3 0

2.372 8 1 3 0 2 -2 2 3 -1 -2

2.333 8 1 2 2 2 3 -2

2.257 15 1 -1 4 3 1 -4 1 -3 1

2.194 50 2 -1 -4 0 3 -4

2.164 20 0 1 4 2 3 -4

2.135 30 2 -3 0

2.065 20 2 3 0

1.963 10 2 2 2 3 3 -2 1 -3 4 3 -1 -4

3 2 -5

1.863 10 4 0 0 1 -4 0 1 3 2 2 4 -2

2 3 1

1.826 10 2 -2 4 4 0 -4 1 -4 3 0 2 4

4 -1 0

1.806 10 2 0 4 4 2 -4 4 1 0

1.760 8 1 0 -6 4 2 -1 2 3 -6 3 -1 3

0 1 -6 1 4 -5 3 2 -6

1.708 20 2 -4 2 3 -3 -2

1.652 20 4 2 0

1.584 20 1 -3 -4

1.559 8 3 -1 4 2 -4 -2 1 -5 2 5 1 -4

2 -3 -4 0 5 -4

1.527 40 2 -4 4 4 -2 -4

1.489 10 2 2 4 4 4 -4

1.424 30 2 2 -8

1.317 15 0 4 4 3 0 -8 1 4 -8 2 6 -4Najdete v nabídce internetových obchodůwerdingitLOKALITY

Nový minerál byl objeven v granulitové fácii v Namaqualandském metamorfovaném komplexu v Bok se Puts, Namaqualand, JAR.
Vyskytuje se v asociaci s kornerupinem a grandidieritem v sillimanitem a hercynitem bohatých pásmech v komplexu břidlic [1].


werdingitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 1990, 75, p.415-420.
(2) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.700).
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.870.a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-1990 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email