wollastonit - náhodný výběr vzorkú na prodej
wollastonit | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 4835 ::: wollastonit

wollastonit

wollastonit

wollastonitFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Wollastonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Wollastonit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

wollastonitOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

wollastonitOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8VIII/F.18-10
chemické složeníCaSiO3
tvrdost od - do4.5 - 5.0
hustota od - do2.800 - 2.900
barvabílá, šedá, nažloutlá, načervenalá
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lom-
leskskelný až hedvábný, na štěp. pl. perleťový
štěpnostdokonalá podle (100), (001), zřetelná (-101,-201)
popsalLéman
v roce1818
wollastonit

popis minerálu: wollastonit 1T (Léman 1818) CaSiO3, trojklonný, rozšířený nerost. Vzácně tvoří krystaly zarostlé sloupcovité, stébelnaté nebo tlustě tabulkovité podle {100} i {001} a vždy protažené podle osy b. Nezřídka bývá zdvojčatělý podle {100} , pravidelně však agregáty stébelnaté až vláknité, lupenité, někdy paprsčitě uspořádané (2,3), také celistvý (3).

Barvu má bílou, šedou, nažloutlou i načervenalou, lesk skelný až hedvábný, na štěpných plochách perleťový a vryp bílý. T=4.5-5, h=2.8-2.9. Má dokonalou štěpnost podle {100} a {001}, zřetelnou i podle {101} a {201}. Na hranách je pravidelně průsvitný, při tření někdy světélkuje (2,3). Je opticky dvojosý (-) s optickou orientací X/c=32o (3).

Před dmuchavkou se na hranách snadno taví, v horké kyselině chlorovodíkové se rozkládá a zanechává rosol SiO2 (2,3).

p: a=7.94, b=7.32, c=7.07, ŕ=90o02, á=95o22, +=103o26, Z=2, P1 (1).Najdete v nabídce internetových obchodůwollastonitLOKALITY

Čechy:
Betaň (u Volyně, okres Strakonice) [7].
Hazlov (u Chebu, okres Cheb) [9].
Kladská (u Mariánských Lázní, okres Cheb) [11].
Příbram (ložisko, okres Příbram ) [6].
Radinovy (u Klatov, okres Klatovy) [10].
Slezsko:
Vápenná (u Žulové, okres Jeseník) [902].
Žulová (u Javorníka ve Slezsku, okres Jeseník) [902].
SLOVENSKO:

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
California:
Crestmore (Riverside Company) [5].
SOUTH AMERICA:


wollastonitLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig, s.422.
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.107-108.
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv, Academia Praha, s.743.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.186.
(5) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.564-565.
(6) Černý Pavel, Litochleb J., Sejkora J., Šrein Vl.(1995): Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram. Minerál 3, No.2, p.117-121.
(7) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.57(Betaň).
(8) 43-1460(2M), 42-549(1A,Mn), 42-550(1A), 42-547(1A), 27-1064, 27-1056(1TR,Fe), 19-249, 10-487.
(9) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.46(Hazlov).
(10) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.365(Radinovy).
(11) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.278(Kladská).
(12) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.879.a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-1818 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email