živce - náhodný výběr vzorkú na prodej
živce | přehled minerálů @ www.mineral.cz 
a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
ID 5007 ::: živce

živce

živce

živceFYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

živceOBRÁZKY

  Obrázek aktuálně nemáme

živceOBECNÉ INFORMACE

klasifikace - Strunz 8
chemické složení
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do2.570 - 2.900
barvabílá, žlutá, našedlá, zelená
krystalická soustavajednoklonná a trojklonná
barva vrypusvětlá
lom-
leskskelný
štěpnostpodle (001) a(010)
popsal
v roce0
živce

popis minerálu: živce přirozená skupina jednoklonných a trojklonných bezvodých alkalických a vápenatých alumosilikátů s velmi podobnou prostorovou mřížkou a vlastnostmi ze třídy tektosilikátů, zahrnující nejdůležitější a nejrozšířenější horninotvorné nerosty. Počítáme jí dnes mezi nejdůležitější skupinu křemičitanů.

Nerosty k ní náležející mají sblížené úhly svých krystalů, stejný krystalový habitus, obdobné dvojčatné srůsty, štěpnost podle dvou rovin na sobě kolmých nebo téměř kolmých, tj. podle {001} a {010}. Jejich barvy jsou vesměs světlé, někdy bývají zcela čiré a ve výbruse bezbarvé nebo zakalené. T=6, h=2.57-2.9. Jejich optické vlastnosti jsou obdobné a číselné rozdíly závisí na chemickémsložení.

Krystalují v soustavách jednoklonné (ortoklas a sanidin) nebo trojklonné (mikroklin a plagioklasy - živce sodnovápenaté). Chemické složení živců je tvořeno třemi hlavními složkami: ortoklasem, albitem a anortitem. Mezi ortoklasem a albitem (alkalické živce) panuje za vyšších teplot neomezená izomorfní mísivost a při pozvolném ochlazování dochází k perthitizaci.

Naproti tomu ortoklas a anortit se nemísí vůbec. Albit a anortit tvoří za všech teplot homogenní izomorfní směsi - trojklonné plagioklasy (živce sodnovápenaté).

Ve třídě tektosilikátů tvoří živce tři řady a to:

1) draselné živce k nimž patří jednoklonný ortoklas a sanidin a z trojklonných mikroklin a mezomikroklin

2) barnaté živce s hyalofánem a celsianem

3) plagioklasy - trojklonné živce sodnovápenaté: albit, oligoklas, andezín, labradorit, bytownit, anortit.

Přirozeným rozkladem živců vznikají často bohatá ložiska průmyslového kaolínu. Při rozkladu poskytují půdě důležité živiny, odtud i jejich český název. Používá se jich někdy jako materiálu k výrobě polev, průhledných odrůd také jako drahých kamenů.

op:á=1.52-1.59


klasifikace - Strunz (8

Najdete v nabídce internetových obchodůživceLOKALITY

Živce se až na malé vyjímky vyskytují ve všech horninách.
Čechy:
Vlastějovice (u Ledče nad Sázavou, okres Kutná Hora) [3].


živceLITERATURA

(1) Svoboda a kol. 1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv., s.804.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.583-584.
(3) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.704(Vlastějovice).a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-0 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email