a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
NázevChemické složeníFoto
 cabrerit Mg-annabergit
 cabriit Pd2SnCu
 cadwaladerit Al(OH)2Cl.4H2O
 cafarsit Ca8(Ti,Fe2+,Fe3+,Mn)6-7(As3+O3)12.4H2O cafarsit
 cafetit Ca(Fe3+,Al)2Ti4O12.4H2O
 cahnit Ca2B(AsO4)(OH)4
 calamin =hemimorfit
 calaverit AuTe2 calaverit calaverit
 calcioaravaipaite viz kalcioaravaipait
 calcioburbankite anglický název pro kalcioburbankit (viz)
 calcjarlit
 calcybeborosilite (Ca,TR,U,Th)2(Fe,Mn)0.3(Be,B)2[SiO4]2(OH,O,F)2
 calderit (Mn2+,Ca)3(Fe3+,Al)2(SiO4)3
 caledonit Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6
 calkinsit-(Ce) (Ce,La)2(CO3)3.4H2O
 callaghanit Cu2Mg2(CO3)(OH)6.2H2O callaghanit callaghanit
 callainit = variscit
 calumetit Cu(OH,Cl)2.2H2O
 calzirtit CaZr3TiO9
 camerolait Cu4Al2[HSbO4,SO4](OH)10(CO3).2H2O
 cameronit AgCu7Te10
 camgasit CaMg(AsO4)(OH).5H2O
 caminit Mg7(SO4)5(OH)4.H2O
 campigliait Cu4Mn(SO4)2(OH)6.4H2O
 canafit CaNa2H2(PO4)2.3H2O
 canasit (Na,K)6Ca5Si12O30(OH,F)4
 canavesit Mg2CO3HBO3.5H2O
 canbyit =hisingerit
 canfieldit Ag8SnS6
 cannizzarit-A Pb4Bi5S11
 cannizzarit-B Pb4Bi5S11
 cannonit Bi2O(OH)2SO4
 caoxit Ca(H2O)3(C2O4)
 capgaronnit HgAg(Cl,Br,I)S
 cappelenit-(Y) Ba(Y,Ce)6B6Si3O24F2
 caracolit Na3Pb2(SO4)3Cl
 caratiit K4Cu4O2(SO4)4(NaCu)Cl
 carboborit Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8.4H2O
 carbocernait (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2
 carboirit Fe2+Al2GeO5(OH)2
 carbonado =diamant, mikrokristalická odrůda
 cardenit Ca-saponit
 caregorodcevit N(CH3)4[Si2(Si0.5Al0.5)O6]2
 carletonit KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F).H2O
 carlfriesit CaTe2TeO8
 carlhintzeit Ca2AlF7.H2O
 carlinit Tl2S
 carloscruizit K6(Na,K)4Na6Mg10(IO3)12(SeO4,SO4,CrO4)12.12H2O
 carlosturanit (Mg,Fe2+,Ti)21(Si,Al)12O28(OH)
 carlsbergit CrN
 carminit = karminit
 carnallit KMgCl3.6H2O
 carnotit K2(UO2)2V2O8.3H2O carnotit carnotit carnotit
 carobbiit KF
 carrboydit (Ni,Cu)14Al9(SO4,CO3)6(OH)43.7H2O(?)
 carrollit Cu(Co,Ni)2S4
 caryinit Na4(Ca,Pb)4(Ca,Mn)4(Mn,Mg)8(AsO4)12
 caryocerit =Th-melanocerit(?)
 caryopilit (Mn,Mg)3Si2O5(OH)4
 cascandit Ca(Sc,Fe2+)Si3O8(OH)
 cassedannéit Pb5(CrO4)2(VO4)2.H2O
 cassidyit Ca2(Ni,Mg)(PO4)2.2H2O
 castaingit CuMo2S5
 caswellsilverit NaCrS2
 cathoforit = brabantit
 cattierit CoS2
 cavansit Ca(VO)Si4O10.4H2O cavansit cavansit
 caysichit viz caysichit-(Y)
 caysichit-(Y) Y2(Ca,Gd)2Si4O10(CO3)3.4H2O
 cebait-(Ce) Ba3Ce2(CO3)5F2
 cebait-(Nd) Ba3(Nd,Ce)2(CO3)5F2
 cebollit Ca4Al2Si3O12(OH)2(?)
 celadonit K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)Si4O10(OH)2
 celestin SrSO4
 celsian BaAl2Si2O8
 cenosit =kainosit
 cerargyrit =chlorargyrit
 cerfluorit (Ca,Ce)F2-2.17
 cerianit-(Ce) (Ce4+,Th)O2
 ceriopyrochlor-(Ce) (Ce,Ca,Y)2(Nb,Ta)2O6(OH,F)
 cerit-(Ce) (Ce,Ca)9(Mg,Fe2+)Si7(O,OH,F)28
 cerotungstit-(Ce) CeW2O6(OH)3
 ceruleit Cu2Al7(AsO4)4(OH)13.12H2O
 ceruleolaktit (Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)8.4-5H2O
 cerusit PbCO3 cerusit cerusit cerusit cerusit
 cervandonit-(Ce) (Ce,Nd,La)(Fe3+,Fe2+,Ti4+,Al)3SiAs(Si,As)O13
 cervantit Sb3+Sb5+O4
 cervelleit Ag4TeS
 cesanit Na3Ca2(SO4)3(OH)
 cesarolit PbH2Mn3O8
 cesbronit Cu5(TeO3)2(OH)6.2H2O
 cesiumkupletskit (Cs,K,Na)3(Mn,Fe2+)7(Ti,Nb)2Si8O24(O,OH,F)7
 cesplumtantit (Cs,Na)2(Pb,Sb3+)3Ta8O24
 cesstibtantit (Cs,Na)SbTa4O12
 cetineit (K,Na)3+x(Sb2O3)3(SbS3)(OH)x.(2,8-x)H2O, xcca0,5
 cianciulliit Mn(Mg,Mn)2Zn2(OH)10.2-4H2O
 cín á-Sn
 cinabarit HgS cinabarit cinabarit cinabarit cinabarit cinabarit cinabarit
 cinopl červený železitý křemen
 cínovec = kasiterit
 cinwaldit KLiFe2+Al(AlSi3)O10(F,OH)2
 citrín odr.křemene
 clairit (NH4)2(Fe3+,Mn3+)3(SO4)4(OH)3.3H2O
 clarait (Cu,Zn)3(CO3)(OH)4.4H2O
 claringbullit Cu4Cl[(OH)0.71Cl0.29](OH)6
 clarkeit (Na,Ca,Pb)2U2(O,OH)7
 claudetit As2O3
 clausthalit PbSe
 clay mineral
 cleavelandit odr. albitu
 clerit viz klerit
 cleveit =TR-uraninit
 cliffordit UTe3O9
 cliftonit C uhlíková kostra s kr. morfologií
 clintonit 1M Ca(Mg,Al)3(Al3Si)O10(OH)2
 cnigriit Ag9SbTe3(S,Se)3
 coalingit Mg10Fe23+(CO3)(OH)24.2H2O
 coconinoit Fe23+Al2(UO2)2(PO4)4(SO4)(OH)2.20H2O
 codazzit = Ce-ankerit
 coeruleolaktit = ceruleolaktit
 coesit SiO2
 coffinit U(SiO4)1-x(OH)4x
 cohenit (Fe,Ni,Co)3C
 cochromit (Co,Ni,Fe2+)(Cr,Al)2O4
 colemanit Ca2B6O11.5H2O colemanit colemanit
 collinsit Ca2(Mg,Fe2+)(PO4)2.2H2O collinsit collinsit
 coloradoit HgTe
 colquiriit CaLiAlF6
 columbit sk. nerostů viz. niobit tantalit columbit columbit
 colusit Cu26V2(As,Sn,Sb)6S32
 comancheit Hg13(Cl,Br)8O9
 combeit Na2Ca2Si3O9
 comblainit (Nix,Co1-x)(OH)2(CO3)(1-x)/2.yH2O
 compreignacit K2(UO2)6O4(OH)6.8H2O
 comptonit = thomsonit
 congolit (Fe2+,Mg,Mn)3B7O13Cl
 connellit Cu19Cl4(SO4)(OH)32.3H2O
 cookeit LiAl4(Si3Al)O10(OH)8
 coombsit KMn13(Si,Al)18O42(OH)14
 cooperit (Pt,Pd,Ni)S
 copiapit FeFe4(SO4)6(OH)2.20H2O
 coquandit Sb6O8(SO4).H2O
 coquimbit Fe2(SO4)3.9H2O
 corderoit Hg3S2Cl2
 cordierit Mg2Al4Si5O18
 corkit PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6
 cornetit Cu3(PO4)(OH)3 cornetit cornetit cornetit
 cornubit Cu5(AsO4)2(OH)4 cornubit cornubit
 cornuit = pravděpodobně chryzokol
 cornwallit Cu5(AsO4)2(OH)4.H2O
 coronadit Pb(Mn4+,Mn2+)8O16
 coronguit = Ag-bindheimit
 corrensit jíl.min, 1:1 tiok. chlorit:triok. vermikulit
 corynit = Sb-gersdorffit
 cosalit Pb2Bi2S5
 costibit CoSbS
 cotunnit PbCl2
 coulsonit FeV2O4
 cousinit MgU2Mo2O13.6H2O(?)
 coutinit = lanthanit-(Nd)
 covellin CuS covellin covellin
 cowlesit CaAl2Si3O10.5-6H2O
 coyoteit NaFe3S5.2H2O
 crandallit CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O
 crawfordit Na3Sr(PO4)(CO3)
 creaseyit Pb2Cu2Fe2Si5O17.6H2O
 crednerit CuMnO2
 creedit Ca3Al2(SO4)(F,OH)10.2H2O creedit creedit creedit creedit
 crerarit (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x
 criddleit TlAg2Au3Sb10S10
 crichtonit (Sr,La,Ce,Y)(Ti,Fe3+,Mn)21O38
 cristobalit SiO2
 cristobalit vyšší SiO2
 cronstedtit Fe2Fe(Si,Fe)2O5(OH)4
 crookesit TlCu7Se4
 crossit Na2(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)2Si8O22(OH)2
 csiklovait Bi2Te(S,Se)2(?)
 cualstibit Cu6Al3Sb3O18.16H2O
 cubanit CuFe2S3 cubanit cubanit
 cumengit Pb21Cu20Cl42(OH)40
 cummingtonit (Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)2
 curetonit Ba4Al3Ti(PO4)4(O,OH)6
 curienit Pb(UO2)2V2O8.5H2O
 curit Pb2U5O17.4H2O
 curtisit = idrialin
 cuspidin Ca4Si2O7(F,OH)2
 cuzticit Fe2TeO6.3H2O
 cvočkovec odrůda kalcitu
 cyklowollastonit = pseudowllastonit
 cylindrit Pb3Sn4FeSb2S14 cylindrit cylindrit
 cymrit BaAl2Si2(O,OH)8.H2O
 cyrilovit NaFe3(PO4)2(OH)4.2H2O
 cyrtolit odr. zirkónu
 cavoit CaV3O7
 cepinit-(Na) (Na,H3O,K,Sr,Ba)2(Ti,Nb)2[Si4O12](OH,O)2.3(H2O)
 cerchiarait Ba4Mn4Si6(O,OH,Cl)26
 clearcreekit Hg3+1(CO3)(OH).2(H2O)
 coparsit viz koparsit
 coskrenit-(Ce) (Ce,Nd,La)2(SO4)2(C2O4).8H2O
 cronusit viz kronusita b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

 
Galerie NEROSTY.CZ
malachit
https://www.nerosty.cz/mini/15230.jpg
safír
https://www.nerosty.cz/mini/15407.jpg
labradorit
https://www.nerosty.cz/mini/14999.jpg
 

MINERÁL.CZ
©1999-2022 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email. Aby bylo možné ukládat zboží do košíku, tedy pro základní funkčnost webu, je následně vytvořen soubor cookies. Pokračováním v nákupu s tím souhlasíte.


ochrana před zneužitím spamovacími roboty