a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž
NázevChemické složeníFoto
 taaffeit Mg3Al8BeO16
 tadžikit viz tadžikit-(Ce)
 tadžikit-(Ce) Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe3+)B4Si4O22
 tádžikit-(Ce) Ca3(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe3+)B4Si4O22
 taenit manganonan Fe6Mn
 tagilit = pseudomalachit
 tacharanit Ca12Al2Si18O51.18H2O
 tachhydrit viz tachyhydrit
 tachyhydrit CaMg2Cl6.12H2O
 tajkanit (Sr,Ba)4Mn22+Si4O14
 tajmirit (Pd,Cu,Pt)3Sn
 takanelit (Mn,Ca)Mn4O9.H2O=směs ranseit,todorokit,nsutit
 takedait Ca3B2O6
 takéučiit (Mg,Mn2+)2(Mn3+,Fe3+)BO5
 takovit Ni6Al2(OH)16(CO3,OH).4H2O
 talasskit odrůda olivínu
 tallingit = connellit, částečně ve směsi s paratacamitem
 talmessit Ca2Mg(AsO4)2.2H2O
 talnachit Cu9(Fe,Ni)8S16
 tamarugit NaAl(SO4)2.6H2O
 tancoit HNa2LiAl(PO4)2(OH)
 tanejamalit Na(Mn2+,Mg,Fe2+)12Si12(O,OH)44
 tangeit CaCu(VO4)(OH) (nesprávně kalciovolbortit)
 tantalbetafit = urantitanmikrolit
 tantaleschynit-(Y) (Y,Ce,Ca)(Ta,Ti,Nb)2O6
 tantalit viz fero-t., manganot. tantalit tantalit tantalit tantalit
 tantalkarbid TaC
 tantalokr snad Ta2O5
 tantalpolykras (Y,Ce,Ca,U,Th)(Ti,Ta,Nb)2(O,OH)6
 tanteuxenit-(Y) (Y,Ce,Ca)(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6
 tantit Ta2O5
 tanzanit modrá odrůda zoisitu tanzanit tanzanit
 tapalpit 3Ag2S.Bi2(S,Te)3 (?)
 tapiolit Fe2+(Ta,Nb)2O6 viz ferotapiolit
 taprobanit BeMg3Al8O16= taaffeit
 taramellit Ba4(Fe3+,Ti,Fe2+,Mg)4(B2Si8O27)O2Cl3
 taramit Na2Ca(Fe2+,Mg)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2
 taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O
 tarapacait K2CrO4
 tarasovit mezi slída-smektit 3:1
 tarbuttit Zn2(PO4)(OH)
 tarnowitzit Pb-odr. aragonitu tarnowitzit
 tatarskit Ca6Mg2(SO4)2(CO3)2Cl4(OH)4.7H2O
 tauriscit Fe[SO4].7H2O (?)
 tausonit SrTiO3
 tavorit LiFe3+(PO4)(OH)
 tawmawit chromepidot
 taylorit = amonium-arcanit
 tažeranit (Zr,Ti,Ca)O2
 teallit PbSnS2
 teepleit Na2B(OH)4Cl
 tefroit Mn2SiO4
 teineit CuTeO3.2H2O
 tekticit = feri alunogen
 tektity = přírodní skla
 telargpalit (Pd,Ag)3Te(?)
 tellur Te
 tellurantimon Sb2Te3
 tellurit TeO2
 tellurobismutit Bi2Te3
 tellurohauchecornit Ni9BiTeS8
 telluropalladinit Pd9Te4
 temagamit Pd3HgTe3
 tengerit-(Y) CaY3(CO3)4(OH)3.3H2O
 tengchongit CuO.6UO3.2MoO3.12H2O
 teniolit KLiMg2Si4O10F2
 tenit (Ni,Fe)
 tennantit (Cu,Fe)12As4S13 tennantit tennantit
 tenorit CuO
 teremkovit = owyheeit
 terlinguait Hg2ClO
 termonatrit Na2CO3.H2O
 ternesit Ca5(SiO4)2SO4
 ternovit (Mg,Ca)Nb4O11.nH2O
 terranovait NaCaAl3Si17O40.7H2O
 terskit Na4ZrSi6O15(OH)2.H2O
 tertschit Ca4B10O19.20H2O
 teruggit Ca4MgAsB12O22(OH)12.14H2O
 teschemacherit (NH4)HCO3
 testibiopalladit Pd(Sb,Bi)Te
 tetraaurikuprid AuCu
 tetradymit Bi2Te2S
 tetraedrit (Cu,Fe)12Sb4S13 tetraedrit tetraedrit tetraedrit tetraedrit
 tetraferiflogopit český název pro tetraferriphlogopite (viz)
 tetraferoplatina cca PtFe
 tetraferriphlogopite K(Mg,Fe2+,Ti,Fe3+)(Si,Al)3.6Fe3+0.44O10(OH,F)2
 tetrakalsilit = panunzit
 tetranatrolit Na2Al2Si3O10.2H2O
 tetrarooseveltit á-Bi(AsO4)
 tetratenit FeNi
 tetrawickmanit Mn2+Sn4+(OH)6
 texasit zrušen = syntetická fáze
 thadeuit (Ca,Mn2+)(Mg,Fe2+,Mn3+)3(PO4)2(OH,F)2
 thalcusit Tl2(Cu,Fe)4S4
 thalenit-(Y) Y3Si3O10(OH)(?)
 thalfenisit Tl6(Fe,Ni,Cu)25S26Cl
 thaumasit Ca3Si(CO3)(SO4)(OH)6.12H2O
 theisit Cu5Zn5(As5+,Sb5+)2O8(OH)14
 thenardit Na2SO4
 theophrastit Ni(OH)2
 theresemagnanit (Co,Zn,Ni)6(SO4)(OH,Cl)10.8H2O
 thometzekit PbCu2(AsO4)2.2H2O
 thomsenolit NaCaAlF6.H2O
 thomsonit NaCa2Al5Si5O20.6H2O thomsonit
 thorbastnäsit Th(Ca,Ce)(CO3)2F2.3H2O
 thoreaulit SnTa2O6
 thorianit ThO2
 thorikosit Pb3(Sb3+,As3+)O3(OH)Cl2
 thorit ThSiO4
 thornasit (Na,K)ThSi11(O,HO,F,Cl)33
 thorobastnäsit Th(Ca,TR)[F/CO3].3H2O
 thorogummit Th(SiO4)1-x(OH)4x
 thorosteenstrupin (Ca,Th,Mn)3Si4O11F.6H2O
 thorotungstit 2W2O3.H2O+(ThO2,Ce2O3,ZrO2)+H2O
 thortveitit (Sc,Y)2Si2O7
 thorutit (Th,U,Ca)Ti2(O,OH)6
 threadgoldit Al(UO2)2(PO4)2(OH).8H2O
 thucholit = směs org. látek s příměsí uraninitu
 thulit = růžový Mn-zoisit
 thuringit (Fe2+,Fe3+,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(O,OH)8
 tibiscumit (Ca0.13Na0.35K0.01)Al1.55Fe0.24Mg0.20[(Al0.13,Si..
 tiemannit HgSe
 tienshanit BaNa2MnTiB2Si6O20
 tiettait (Na,K)17FeTiSi16O29(OH)30.2H2O
 tichonenkovit SrAlF4(OH).H2O
 tilasit CaMg(AsO4)F
 tilleyit Ca5Si2O7(CO3)2
 tinaksit K2Na(Ca,Mn)2TiSi7O19(OH)
 tincal = borax
 tinkalkonit Na2B4O5(OH)4.3H2O
 tinnunculit C5.2H6.4N4.2O4.2
 tinnunkulit C10H12N8O8
 tinsleyit KAl2(PO4)2(OH).2H2O
 tinticit Fe43+(PO4)3(OH)3.5H2O
 tintieit Fe63+(PO4)4(OH)6.7H2O
 tintinait Pb11Cu21+Sb15S34,5
 tinzenit (Ca,Mn,Fe2+)3Al2BSi4O15(OH)
 tiptopit (Li,K,Na,Ca)8Be6P6O24(OH)4
 tiragalloit Mn42+As5+Si3O12(OH)
 tirodit Mn22+(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2
 tirolit CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6H2O
 tisinalit Na3H3(Mn2+,Ca,Fe)TiSi6(O,OH)18.2H2O
 titan Ti
 titanit CaTiSiO5 titanit titanit
 titanklinohumit Mg8Ti[O4/(SiO4)4]
 titanoaugit 3-5% TiO2 odrůda augitu
 titanohematit směs hematitu a ilmenitu
 titanomaghemit zoxidovaný titanomagnetit
 titanowodginit MnTiTa2O8
 titantaramellit Ba4(Ti,Fe3+,Fe2+,Mg)4(B2Si8O27)O2Clx, Ti>Fe3+
 tivanit V3+TiO3(OH)
 tlalocit (Cu,Zn)16(Te4+O3)(Te6+O4)2Cl(OH)25.27H2O
 tlapallit H6(Ca,Pb)2(Cu,Zn)3(SO4)(Te4+O3)4(Te6+O6)
 tobelit (NH4,K)Al2(Si3Al)O10(OH)2
 tobermorit Ca5Si6O16(OH)2.4H2O
 tobermorit-14A
 tocornalit Ag-Hg jodid {(Ag,Hg)I}
 točilinit 6Fe0,9S.5(Mg,Fe2+)(OH)2
 toddit samarskit s 8.7% UO2
 todorokit (Mn2+,Ca,Mg)Mn34+O7.H2O
 tojohait Ag2FeSn3S8
 tokkoit K2Ca4Si7O17(O,OH,F)4
 tolbačit CuCl2
 tolovkit IrSbS
 tombarthit viz tombarthit-(Y)
 tombarthit-(Y) Y4(Si,H4)4O12-x(OH)4+2x
 tomichit (V3+,Fe3+)4Ti3As3+O13(OH)
 tongbait Cr3C2
 tooeleit Fe8-2x[(As1-xSx)O4]6(OH)6.5H2O, x cca 0.2
 topaz Al2F2SiO4 topaz topaz
 topazolit odr. andraditu
 torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.8-12H2O
 törnebohmit-(Ce) (Ce,La)2Al(SiO4)2(OH)
 törnebohmit-(La) (La,Ce)3Al(SiO4)2(OH)
 torreyit (Mg,Mn)9Zn4(SO4)2(OH)22.8H2O
 tosudit jíl. minerál, 1:1 chlorit:smectit
 trabzonit Ca4Si3O10.2H2O
 tranquillityit Fe82+(Zr,Y)2Ti3Si3O24
 traskit Ba9Fe23+Ti2(SiO3)12(OH,Cl,F)6.6H2O
 treasurit Ag7Pb6Bi15S32
 trechmannit AgAsS2
 trembathit (Mg,Fe)3B7O13Cl
 tremolit Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 tremolit
 trevorit NiFe23+O4
 triangulit Al3(UO2)4(PO4)4(OH)5.5H2O
 tridymit SiO2
 tridymit vyšší SiO2
 trifylín LiFe2+PO4
 trigonit Pb3Mn(As3+O3)3(OH)
 trichalcit Cu3[AsO4]2.5H2O (?)
 trikalsilit (K,Na)AlSiO4
 trimerit CaMn2Be3(SiO4)3
 trimounsit-(Y) (Y,Dy,Er)2Ti2SiO9
 triplit (Mn,Fe2+,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH)
 triploidit (Mn,Fe2+)2(PO4)(OH)
 trippkeit CuAs23+O4
 tripuhyit Fe2+Sb25+O6
 tristramit (Ca,U4+,Fe3+)(PO4,SO4).2H2O
 tritomit metamiktní borosilikát
 tritomit-(Ce) (Ce,La,Y,Th)5(Si,B)3(O,OH,F)13
 tritomit-(Y) (Y,Ca,La,Fe2+)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13(?)
 trögerit (UO2)3(AsO4)2.12H2O(?)
 trogtalit CoSe2
 troilit FeS
 trolleit Al4(PO4)3(OH)3
 trona Na3H(CO3)2.2H2O
 troostit = Mn-willemit
 trudellit Al10[(OH)4Cl4SO4]3.30H2O
 truscottit (Ca,Mn)14Si24O58(OH)8.2H2O
 trustedtit Ni3Se4
 tsavolit = grosulár
 tsavorit = grosulár
 tschermakit Ca2(Mg,Fe2+)3Al2(Si6Al2)O22(OH)2
 tschermigit = čermíkit
 tschernichit (Ca,Na,K,Mg)1.1Si6Al2O16.8H2O
 tsilaisit Na(Mn,Al)3Al6(BO3)3Si6O18O1,5(OH,F)2,5
 tsumcorit PbZnFe2+(AsO4)2.H2O
 tsumebit Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH)
 tsumoit BiTe
 tučekit Ni9Sb2S8
 tugarinovit MoO2
 tugtupit Na4AlBeSi4O12Cl
 tuha synonymum pro grafit
 tuhualit (Na,K)Fe2+Fe3+Si6O15
 tucholit organická hmota se sorbovaným UO2
 tulameenit Pt2FeCu
 tuliokit Na6BaTh(CO3)6.6H2O
 tumanec synonymum pro bismutin(it)
 tundrit viz tundrit-(Ce), -(Nd)
 tundrit-(Ce) Na2Ce2Ti[O4/SiO4].4H2O
 tundrit-(Nd) Na3(Nd,La)4(Ti,Nb)2(SiO4)2(CO3)3O4(OH).2H2O
 tunellit SrB6O9(OH)2.3H2O
 tungsten viz wolfram
 tungstenit viz tungstenit-2H, -3R
 tungstenit-2H WS2
 tungstenit-3R WS2
 tungstibit Sb2O3.WO3
 tungstit WO3.H2O
 tunguzit [Ca14(OH)8](Si8O20)(Si8O20)2[Fe92+(OH)14]
 tunisit NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl
 tunkit (Na,Ca,K)8(Al,6Si6O24)(SO4)2.H2O
 tuperssuatsiait NaFe33+Si8O20(OH)2(OH)2.H2O
 turanit Cu5(VO4)2(OH)4(?)
 turkestanit Th(Ca,Na)2(K1-x,...x)Si8O20.nH2O
 turmalín skupina bososilikátů
 turneaureit Ca5[(As,P)O4]3Cl
 tuscanit K(Ca,Na)6(Si,Al)10O22[(SO4,CO3,(OH)2].H2O
 tusiit CaFe43+(SO4)6(OH)2.20H2O
 tusionit MnSn4+(BO3)2
 tuzlait NaCa[B5O8(OH)2].3H2O
 tvalčrelidzeit Hg12(Sb,As)8S15
 tvedalit (Ca,Mn)4Be3Si6O17(OH)4.3H2O
 tveitit-(Y) Ca1-xYxF2+x x cca 0,3
 twinnit Pb(Sb,As)2S4
 tygří oko = krokydolit či riebeckit v křemeni
 tychit Na6Mg2(CO3)4(SO4)
 typel synonymum pro sardonyx
 tyretskit viz tyretskit-Cl, -1Tc
 tyretskit-Cl zrušen= hilgardit-1Tc
 tyretskit-1Tc Ca2B5O9(OH).H2O
 tyrkys CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O
 tyrrellit (Cu,Co,Ni)3Se4
 tysonit (Ce,La)F3
 tamait (Ca,K,Ba,Na)3-4Mn24(Si,Al)40(O,OH)112.21(H2O)
 taťjanait Pd9Cu3Sn4
 tedhadleyit Hg+2Hg10+1O4I2(Cl,Br)2
 telluronevskit Bi3TeSe2
 theoparacelsit Cu3(OH)2As2O7
 thomasclarkit-(Y) Na(Y,TR)(HCO3)(OH)3.4H2O
 thomsonit-(Sr) (Sr,Ca)2Na[Al5Si5O20].6-7(H2O)
 tillmannsit (Ag3Hg)(V,As)O4
 tischendorfit Pd8Hg3Se9
 titan Ti
 tongxinit CuZn
 tsepinit-(Na) viz cepinit-(Na)
 tsugaruit Pb4As2S7
 tweddillit CaSr(Mn+3,Fe+3)2Al[Si3O12](OH)a b c č d ď e f g h ch i j k l m n o p q r ř s š t ť u v w x y z ž

 
Galerie NEROSTY.CZ
heliotrop
https://www.nerosty.cz/mini/15122.jpg
labradorit
https://www.nerosty.cz/mini/15004.jpg
septárie
https://www.nerosty.cz/mini/15236.jpg
 

MINERÁL.CZ
©1999-2022 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email. Aby bylo možné ukládat zboží do košíku, tedy pro základní funkčnost webu, je následně vytvořen soubor cookies. Pokračováním v nákupu s tím souhlasíte.


ochrana před zneužitím spamovacími roboty