Byl objeven náhodou indickým krejčím Manuelem ďSouzou v roce 1967v Tanzánii, nedaleko domorodého masaiského městečka Arusha, jihozápadně od Kilimandžára. Nález vzbudil v letech 1967 až 1969 mimořádný zájem světové veřejnosti, protože se nějakou dobu nevědělo čím vlastně ten modrý minerál je. V senzacechtivých bulvárních časopisech té doby se psalo o „modrém pokladu Afriky" a hledalo se jeho jméno.

Nakonec byl pojmenován podle země, v níž byl nalezen - tanzanit. Toto jméno mu přiřkla slavná newyorská klenotnická firma Tiffany. Ta také vyráběla první šperky s touto mineralogickou raritou a na prodeji těchto krásných kamenů měla mimořádný zájem.

Z prvních článků, doprovázených bohatými obrazovými přílohami, které se ve velkém počtu objevily v nejrůznějších světových časopisech, se zdálo, že jde o poměrně bohaté naleziště těchto krásně modrých krystalů, podobných safíru. Dost dlouho však nebylo známo, o jaký nerost jde. Po prvních nepřesných určeních byl tanzanit krátce pokládán za cordierit a posléze za dumortierit. Exaktně ho určili až vědečtí pracovníci Německé společnosti pro drahé kameny v Idaru Obersteinu (NSR), kam byl dovážen k broušení. Bylo zjištěno, že tanzanit je v podstatě odrůdou, jinak poměrně běžného horninotvorného nerostu zoisitu, složitého zásaditého křemičitanu hlinitovápenatého. Modré zbarvení, jehož sytost se ještě zvyšuje vypalováním, je způsobeno značným množstvím příměsí stroncia ve strukturní mřížce, to je také odlišnost od horninotvorných i šperkově využívaných zoisitů. Není sice důvod pokládat tanzanit za nový nerost v pravém slova smyslu, nicméně jde o kámen velmi zajímavý. Modrá odrůda zoisitu nebyla známá, ani předpokládaná. I když zoisit barvy růžové, nazývaný thulit se ve špercích objevuje.

Podrobným studiem tanzanitu se zabývali zejména v mineralogickém ústavu univerzity v Heidelbergu. Zjišťovali zde všechny jeho chemické i fyzikální vlastnosti. Kromě již zmíněného vysokého obsahu stroncia byl zjištěn i nízký obsah železa. Bylo stanoveno, že jeho indexy lomu jsou nižší než u normálního zoisitu. I tak však jde o indexy vysoké, blížící se korundu, což přispívá k jeho drahokamové kvalitě, stejně jako další optická vlastnost, kterou je vysoký dvojlom. Při pohledu z různých stran mění tanzanit svou barvu.

Největší dosud nalezený tanzanit vážil 126 karátů a byl odhadnut na 100 000 marek. Nejkrásnější tanzanitový šperk získala americká filmová hvězda Elizabeth Taylorová Je to náhrdelník s pěti velkými tanzanitovými stupňově vybroušenými kameny. Modrý zoisit — tanzanit se tedy ihned dostal mezi význačné drahé kameny a jako takový byl hodnocen. Cena broušených kamenů se, v drahokamovém obchodním centru Idaru Obersteinu, na počátku sedmdesátých let minulého století, pohybovala podle kvality a velikosti. U tmavých mezi 400 až 800 markami za karát (0,1 gr). U světlých kamenů to bylo mezi 40 až 50 markami za karát Časem si klenotníci povšimli některých nevýhodných vlastností tohoto kamene. Má tvrdost jako křemen a štěpný. Jeho cena začala zřetelně klesat. Ke zvratu došlo, když se rozšířila zpráva, že ložisko je téměř vyčerpané. V současné době ceny tanzanitu opět výrazně stoupají.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2019 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email