Každý pořadatel se dívá na potřebu propagace své akce nějak jinak. Někdo je rád, že se i prostřednictvím těchto stránek dostávají informace k těm, kteří se o ně zajímají. Někomu to zase vadí. Mezi ty druhé patří i pan Sučko, spolupořadatel burzy v Tišnově.

Tak, jako na všechny pořadatele podobných akcí, obrátil jsem se s výzvou o zadání termínů i na adresu pořadatelů burzy v Tišnově - viz. článek Otevřený dopis pořadatelům burz . Na tuto výzvu ovšem pořadatel nereagoval a proto se v kalendáři burz informace o Tišnově nevyskytovaly.

Celkem chápu, že některým návštěvníkým těchto stránek vadilo, že zde nejsou uvedeny informace o termínech kompletně. Oba letošní tišnovké termíny proto do kalendáře někdo zadal. V případě, že je do kalendáře zadána nějaká událost je automaticky odesílán email na adresu pořadatele s informací, jak daný záznam případně editovat. Informační email vypadá zhruba takto:

Dobrý den,
do databáze burz, výstav, přednášek atd. na serveru http://www.mineral.cz byl buď Vámi nebo někým jiným přidán záznam akce, u které je jako kontakt na pořadatele uvedena tato emailová adresa: andrej.sucko@wo.cz

Z tohoto důvodu Vás jako pořadatele či odpovědnou osobu žádám o kontrolu, zda je všechno zapsáno správně a případné chybné zadání, prosím, opravte. Záznam je zatím označen příznakem Neověřeno, toto označení mužete při editaci snadno zrušit.

Učinit tak můžete na následující adrese (adresa je z pochopitelných důvodů v tomto textu vynechána)

Tak se stalo i v těchto případech. Po každém přidání se pan Sučko ozval. Kopie mailů, které byly na adresu redakce odeslány vždy po přidání termínu jsou uvedeny zde:

Po přidání jarního termínu:

Pane Drašnar,
jak dobře vite spolupráci s Vami jsem ukončil a nedodávám do vašich www stránek, žádné data. Máme své vlastní stránky a navíc i stránky města Tišnova a to nám stačí. Naše data v kalendáři Lapisu či našeho časopisu Minerál, čte dost lidí na to abych se nemusel spoléhat na vaše stránky.

Proto se nehodlám ani do vašich stránek dívat, ani něco opravovat.

Zdař Bůh !

Andrej Sučko

Po přidání podzimního termínu:

Pane Drašnar,
jž jsem Vám na tento e-mail jednou odpověděl. Nemám a nechci mít nic společného s daty na vašich webových stránkach. Nic jsem tam nepsal a nepřeji si aby jste tam něco o naši burze psal.

Andrej Sučko

( Tento mail označil můj poštovní klient jako potencialní SPAM. Netušil jsem, že je tak inteligentní ... )

K obsahu těchto mailů není zapotřebí nic dodávat. Nicméně je v jednom z těchto mailů zmínka o zrušení spolupráce a tak snad jen několik slov k tomuto ...

Asi dva roky trvala dohoda mezi mnou a panem Sučkem o umístění stránek tišnovské burzy na adresu http://www.mineral.cz/tisnov/ .

Bohužel, ne však mojí vinou, došlo pokaždé, když byla tato adresa někde otištěna, k tiskové chybě jejímž výsledkem bylo zkomolení adresy. Ono v http adrese není tisnov to a samé jako Tisnov, htm není to samé jako html atd. Samozřejmě, že při použití chybného odkazu byly stránky nedostupné a z toho pramenila jistá nespokojenost.

Proto byla tedy spolupráce ukončena. Příznačné je, že jsem se o tom dozvěděl až poslední, když jsem se pídil pro důvodu, proč jsem nedostal další data o termínech. Dozvěděl jsem se jen, že mi data o burzách nadále nebudou poskytována, neb se jedná o duševní vlastnictví pana Sučka, potažmo vydavatelů časopisu Minerál.

Za zhotovení a hosting stránek mi byla odměnou stále se zmenšující výstavní plocha o rozměru necelého čtverečního metru ...

Co dodat závěrem? Snad jen, že tišnovké burze přeji mnoho zdaru a panu Sučkovi pevné zdraví aby si od náročné pořadatelské činnosti mohl oddychnout na zcela jistě zaslouženém odpočinku.

Reklama

MINERÁL.CZ
©1999-2018 mineral.cz & autoři příspěvků

Pro aktivaci košíku musíte zadat svůj email